71 kijken naar die moderne spelletjes niet meegerekend de ware veldslagen, welke geleverd worden met volledige uitrusting van verpleegsters en Rode Kruisen. Als hij rond een modderpoel de jongens ingespannen ziet werken aan een dijkensysteem, dat in zich alle beginselen herbergt van de oudste inpolderingen; als hij de speelgoed auto gebruikt ziet om langzaam bak voor bak het lichaam van de water- wering op te bouwen; als hij de on vervaardheid ziet, waarmee blote of bclaarsde voeten zich te water be geven om in het natst van het werk waterstaat-kunde te bedrijven, dan weet hij, dat ook in de toekomst kin deren zullen terugdenken aan een jeugd, die waard is voort te leven tot in de ogenblikken dat men met moeite het hoofd boven water kan houden in de golfslag der statistiek-curven. En niet onwaarschijnlijk zal dezelfde fantasie, welke uit sloot-kantplaggen dijken bouwde, deze kinderen eens in staat stellen van de sloot moeilijkheden op de wal van respijt in de benauwenis te raken. Water is aan een Nederlandse kinder- vacantie even hecht verbonden als het zandhoofd aan een dag aan zee. Of het nu het water van een slootje of een zwembad; van Scheveningen of van de pomp bij de zandvlakte in het Sterrcbos is zonder water geen vacantie. De opdracht, welke deze ontboe zeming tot gevolg heeft, luidde: „schrijf een stuk over kinderen tijdens de vacantie". Een integere uitvoering van deze opdracht zou van mij eisen, dat ik u de taferelen beschreef bij het vertrek van het kroost uit de diverse gedesorganiseerde woningen. Ik zou u de zucht van verlichting moeten laten horen, welke Moeder slaakt bij het beslissende verdwijnen van Jantje, die nog even van de dagtocht was teruggekomen, omdat hij vergeten had naar een zekere plaats te gaan. Nog belangrijker zou zijn het weergeven van de kreet van ontzetting, welke haar lippen ontsnapt, als het hele stel na vijf minuten weer terug is, omdat het geen zin heeft, of als haar knapen na een hele dag gebonjerd te hebben, onherkenbaar terugkeren in een huis, waar de douche en de uitgebreide linnenkast het eerste door gebrek aan nieuwer; het laatste door gebrek aan ouderwetsheid volslagen on bekend zijn. Misschien had ik naar de politie moeten gaan, om een opinie-onderzoek in te stellen naar de toenemende ver nieling tijdens de vacanticdagen. Ik doe het niet. Spelende kinderen vernielen niet; vernielende kinderen spelen niet! Geef een kind een kar tonnen doos en het maakt er een autobus in de bergen van. Geef het een stapel hout en het trotseert de woelige baren bij storm en bij wind, om als boekanier de prijs van vele malen Piet Hein's zilvervloot binnen te halen. Een spelend kind is een fantaserend kind. Waarom zou ik trachten u binnen te leiden in dat Fantasia? Wie erin leefde, vergeet het nooit; wie er nooit doortrok, mist het nooit. Slechts cén ding: heb eerbied voor het Fantasia van de kinderen, want het is het enige aardse paradijs, dat open bleef na Adam's zwakheid voor Eva's diplomatiek talent. Van boven naar onder: „Kijk eens, wat een mooie zeepbel. p| Veel groter dan de jouwe." „Maar de mijne vliegt verder." Zo vieren er ook kinderen vacantie. Stilletjes en rustig in een plasje zon Als sneeuwvlokken vleien duizenden madeliefjes zich op het gras van de grote gazons in het Julianapark. Bij zoveel rijkdom kijken we niet op een bloempje meer of minder. Als er maar niet meer kleuters komen dan deze voor het plaatje Zo'n boomstam kan in de fantasie groeien tot de Implacable, die deel neemt aan de manoeuvres in de Col) van Biscaje, maar ook tot een mid deleeuwse burcht, die door roofridders bestormd wordt. Dat ligt er maar aan welk boek de jongens het laatst lazen. Soms is het maar gewoon een speeltuig, zoals de apen in Artis er ook hebben

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 7