157 I Van boven naar beneden: De deegmachines mengen bel meelbet water, het gout en de gist tot een gelijkmatig deeg. In de automatische af weegmachines wordt bet deeg ver deeld in klompjes van 900gram, die regelmatig op bet juiste gewicht w orden gecontroleerd en dan tot bollen worden ge vormd om in de rijskast te verdw ijnen voor de tweede rijs. De opmaakmacbine geeft de deegpol de vorm van bet brood. De vorm wordt nog even gefatsoeneerd. Dan gaat bet deeg in de bussen. Het brooddeeg verdwijnt in de moderne gas-ketting- oven. Na een half uur komt bet er, gebakken, uit. De „baas" controleert het brood, nadat het de oven beeft verlaten. wonc broden. Maar de speciale bewerking, die deze broodsoorten moeten ondergaan, passen niet in het lopcndc-band systeem. Een aparte afdeling is daarvoor ingericht, waar brood soorten met de hand worden gevormd, met uit zondering van de puntbroodjes, die machinaal worden gemodelleerd. En deze speciale soorten worden gebakken in twee drie-dubbele Bako- hcet-watcr-ovcns, ovens met elk drie vloeren. Het daarin gebakken brood gaat weer via een transportband naar het magazijn. Nu zal men zich wellicht afvragen, waarom stukjes deeg van 900 gram worden afgewogen, terwijl een brood 800 gram weegt. Dat komt, omdat brood inbakt. Van 900 gram deeg ontstaat door het bakken een brood van 800 gram. Ongetwijfeld hebt gij wel eens in de dagblad- verslagen over Kantongerecht-zittingen gelezen, dat bakkers werden veroordeeld, omdat hun bro den te weinig droge stoffen bevatten. De Waren wet is niet mis en eist, dat men voor het geld, dat men voor 800 gram brood moet neertellen, ook inderdaad 800 gram ontvangt. Ambtenaren controleren dat regelmatig en wee de bakker, die te licht brood aflevert. De firma Vlug controleert zelf regelmatig, of het brood voldoende droge stof bevat. Zij bezit daarvoor een apparaat, uitgevonden door de heer M. Vlug Jr., waarmede men dit in korte tijd kan constateren. Het brood van tegenwoordig bezit nog niet de kwaliteit van het brood van vóór de oorlog. Dat komt, omdat de meelfabrieken nog steeds ge bonden zijn aan nauwkeurig vastgestelde voor schriften omtrent uitmaling en bijmenging, waardoor het brood nog niet op het voor oorlogse peil is. Als de bakkers van vóór 1940 echter dit meel hadden moeten verwerken, hadden zij niet die kwaliteit brood kunnen afleveren als thans het geval is. Dat de kwaliteit, gezien de samenstelling van het meel, zo uitstekend is, is te danken aan een groot vakmanschap, aan de voorlichting van het Station voor bakkerij en maalderij te Wagcningcn, dat de bakkers heeft geleerd, met de beschikbare grondstoffen de beste resultaten te bereiken, en aan de moderne outil lage, die zo'n grote rol speelt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 21