O WORDT TUINDORP KETHEL 70 Schiedam krijgt een Tuindorp! In het voormalig Kethel en Spaland. Of de bouw van een Tuindorp in verband met de grote aanwas van de bevolking de voorkeur verdient boven hoogbouw, wij willen dit probleem het probleem laten. Grote geleerden zijn het daarover niet met elkaar eens. Laat ons het feit als feit aanvaarden en laten wij er ons over verheugen. Verheugen, omdat onder de huidige om standigheden elke nieuwe woning winst is en Schiedam, met zijn ruim 3500 ingeschrevenen die een woning zoeken, eenvoudig te kiezen had tussen.... niets of een paar honderd montagewoningen, te bouwen in een Tuindorp. Dan zijn een paar honderd woningen, welk aantal in de komende jaren nog beduidend kan worden uitgebreid, heel belangrijk. Dit wordt het eerste Tuindorp van Schiedam. De stad, met haar enge begrenzing voordat Kethel en Spaland werd geannexeerd, kon zich de luxe van een Tuindorp voor de oorlog niet permitteren. Er was geen terrein voor te vinden, hoe gaarne het Gemeentebestuur in die dagen de beworers hun kleine vrije huisjes met een voor- en achtertuintje had gegund. Onder de drang der omstandigheden en omdat er nu, onder het voormalig Kethel, wel bouwterreinen te vinden waren, ook al moesten er sappige weidegronden worden opgeofferd tot groot ongerief van de Kethelse boeren stand, komt het er nu. Gemeentewerken Schiedam heeft het plan daarvoor ontworpen en, het dient gezegd, dit plan met kennis van zaken, met van wijs beleid getuigend inzicht, ruim opgezet. Deze dienst ging er zelfs toe over, van het plan een maquette te vervaardigen, die hierbij staat afgebeeld. Duidelijk is te zien, dat het Tuindorp Kethel, dat, gaande naar de kom van het vroegere dorp, komt links van de Schiedamse weg, wordt omsloten door genoemde weg, die alleen wat zal worden verlegd en sterk zal worden verbreed, en de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1950 | | pagina 14