L m iSlci KLEDinQGflZUn All e Ketonwaren W. A. Houtman KRAMERS DE GROOT 3Cind en """Pa Dcms-,?(e)im-ew KiM&Mtdjiwi BETON FABRIEK BOVENBERG en <:r0erpleec)U.uió ,,^ameck' Schiedamve ^Stempelfabriek <§oud- en "^ilverltandel Ut lede* decUUf JOS. v. d. LINDEN SOed. van der SfYlov kleden ziek bij SCHIEDAM - HOOGSTRAAT 178 - TEL. 67742 Adverteer in de SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP [65 BETON RIOOLBUIZEN GECENTRIFUGEERDE BETON- EN EDELSTEENLICHTMASTEN OVERSCHIESEWEG 60 - OVERSCHIE TELEFOON 41276 - (ROTTERDAM) Lange Nieuwstraat 51 - Telefoon 69554 - Schiedam voor beiaarden, hulpbehoevenden en chronische zieken onder gedt- plomcerde leiding AMSTERD AM SCHE PAKSCHUITDIENST Schiedam - Amsterdam - Den Haag - Dordrecht - Gorinchem - Utrecht - Tilburg, dagelijks. Schiedam - Goes, Dinsdag, Donderdag, Zaterdag, indirecte verbinding met alle omliggende plaatsen. OUDE SLUIS 4 - TELEFOON 68456 Fa. Schoenmakers - Commissariaat l'ASSALE 8 - TELEFOON 68933 NAAMPLATEN IN KOPER - BRONS - PLAS- TIC EN EMAILLE - GRAVEERWERKEN GERO-ZILVER - UURWERKEN - REPARATIËN II. J. BLOMMEN DAL HOOGSTRAAT 55-57 - TELEFOON 67524 SINGEL 114-116 Telef. 68871 PIANO'S ORGELS MUZIEK Sedert jaren een ver- RADIO trouivd adres Kneedbaar hout, cell, lakken, thinners, Lange Haven 98 - Schiedam Tel. 66802 vloeibare pakking Fabriek: Overschieseweg 73, Overschie, telefoon 8I756 BROERSVELD 100 TEL. 68342 le klas Vleeshouwerij en Spekslagerij DAM 2 SCHIEDAM TELEFOON 67617 Speciaal adres voor HOTELKOFFIE EN KRONINGSTHEE TABAK SIGAREN VOOB KELT LM - PLEET REEDS 40 JAAR HORLOGERI E HOOGSTRAAT 9 SCHIEDAM VOOB K E L T L M - P L E E T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1951 | | pagina 25