BOFA MERCURIUS' MOOI DRUKWERK Oitöc Oeucucr HANDELSONDERNEMING ,f~Tïlaltlxa N.V. ELECTROBEDRIJF LEENDERTS Tel. 6907S „SCHIEDAM-FLAG" N. J. BOUVET'S KORTE HAVEN 28 S C HI E DAM Off. Hoover Dealer Na werktijd 66S63 SCHIEDAM-FLAG DISTILLERY KURKPLATEN FABRIEK J J N.V. Schiedam KANTOORINSTALLATIES Lange Haven 77-79 - Schiedam - Tel. 688I2-66489 GLASSCHERVEN GLASMEEL 35-200 MESH Dis die Hollanders wat dit maak en teen baie redelike prijse. Die ontwerpers weet tot in die puntjies aan watter eise 'n kalender, 'n voublad, 'n prjskoerant moet voldoen om 'n geheel eie plek in te neem. Vra 'n keer prysopgawe by en neem 'n proef met een van die grootste en oudste bedrjwe van Holland. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOEKDRUKKERIJ H. A. M. ROELANTS TE SCEIIEDAM 29 Nieuwbouw en bedrijfsinstallaties LANDELIJK ERKEND Reparatie-inrichting en storingsbedrijf Elec?rische apparpten - Motoren - Neon Indien fgetcentttdemonxtratle aan hui9 2 LIJNEN AANGESLOTEN BIJ HET FINANCIERINGSINSTITUUT GEDEPONEERD HANDELSMERK BREEDSTRAAT 5-9, SCHIEDAM KANTOOR: OOSTZEEDIJK 222, ROTTERDAM TELEFOOIJJ 25977 geven cachet aan Hi w kantoor TELEFOON K 1800/69370 (2 LIJNEN) Complete isolaties tegen koude- en uarmteverlies STALEN EN HOUTEN MEUBELEN OPBERGSYSTEMEN KANTOORMACHINES WESTERKADE 32 SCHIEDAM - TELEGRAM-ADRES: STEM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 29