Gaarne aanbevelend V Jlatct- Uw Nylons stuk Plate's VERHUIZINGEN Firma KOOYMAN Fa. MEIJER STEGMANN j.VREDEBRf0l naar JX€ët€M> IWl Grote Markt 21 N. V. MELKCENTRALE „DE LANDBOUW" H. J. M. BOKHORST, A°1892 F«C •VAN PELT C!" KOLENHANDEL 31 i dan even Alle reparaties in één dag gereed Op kleine spoedreparaties kan worden gewacht Ook Kristal-Nylons repareren wij Hoogstraat 111 - Tel. 69602 SCHIEDAM Versieringen Bloemwerken J.J. van Dijk Jr. Telef. 67690 Gerrit Verboonstraat 10 STOOMWASSERIj CHEMISCHE WASSERIJ Westmolenstraat 16-18 Tel. 68519 Giro 267116 Verbandstoffen Elast. Kousen Breukbanden Buikbanden Verpakte Geneesmiddelen DROGISTERIJEN HOOGSTRAAT EN GROENELAAN TEl 68241 Uw drogist WONINGINRICHTING STOFFEERDERIJ MEUBELFABRIEK Reparatie-afdeling Telefoon 67762Schiedam levert U: Losse gepasteuriseerde melk, flessenmelk, Vellevest 14-18 gesteriliseerde flessenmelk, yoghurt, stag- Telefoon 68239 room, karnemelk. Diverse papsoorten. Alles wordt met een geheel moderne instal, SCHIEDAM latie bereid. Vraagt uw leveraneier tSlageró, ^Bakkere en '^VOinkelieró Uw adres voor fietsmanden in alle maten, broodmanden, hengelmanden en alle reparaties, is het oudste adres (meer dan 65 jaar bestaande) KORTE HAVEN 40-42. TELEFOON 66235 Verzorgt als van ouds naar alle werelddelen met Hollandsr degelijkheid NltUWt HAVEN 145 Tel. 681 16 - Schiedam- IDEALE MODERNE G A S V E R W A R M I N G Roodkoperen toren- en dakbedekkingen distilleerketels en filters GIETERIJ VAN NON-FERRO METALEN AANLEG van GAS, WATER en ELECTRICITEIT Telefoon 681 66 SCHIEDAM Telefoon 68266 FIRMA RIJNBENDE VAN HOEK WONINGINRICHTING Hoogstraat 32 - Schiedam Telefoon 68011 Giro 182047 Tapijten - Karpetten - Linoleums - Vloerzeilen Maften - Gordijnstoffen - Glasgordijnen - ent. TEL6848I BOTERSTRAAT54-60 62 op de Dam De Slager voor prima vlees en speciaal voor de boterham Tel 67664

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 31