fa. GEBR. DRIES Jn&aedel atiiingMi AUTOLAKSPUITINRICHTING Fa. PI. van der HOEVEN N.V. GEBR. VINCENT E. H. Lepolder Westvest 70-72 SCHIEDAM AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF MELKTANKS EehAte EJUc.OuAc.Pie. ïïtü-de.tm.aPce.'iij. en QMiaLeMj, Eerste Schiedamse Begrafenisvereniging Rijwielhandel P. W. A. Soomers SCHIEDAM tSckilderóbedrijl C171iStaat KRUYNE JONKER I Telef. 68737 GROENEWEEGJE 64 S. D. LANDMAN SCHIEDAM TELEFOON 66233 Luxe verhuur, zonder chauffeur Na 6 uur 65607, Reparatie aan alle merken automo bielen. In- en verkoop van nieuwe Singel 125a en gebruikte automobielen OUD PAPIER Wij zijn kopers van alle soorten Oud-Papier en archieven. Discrete vernietiging BETALING TEGEN DE HOOGSTE WAARDE Alles wordt door ons afgehaald. Uw adres sinds 1920 is: ARCHIEVEN v* WA*1 ZN- Westmolenstr. 27, Schiedam, tel. 67556 ALUMINIUM EN ROESTVRIJ STALEN Fa.J. D. Vogelij, Schiedpm, Noordvest 77. Tel. 67579 KETHELSTR. 25 SCHIEDAM TEL. 69743-66606 ■Qen goede raad aan iedereen Gooi Uw oud papier niet weg I Verkoop het I L. M. H E R S B A C H, Kethelstraat 9 Telef. 68132. Privé: Broersvest 58c Koopt al Uw oud papier tegen de hoogste waarde en haalt het GRATIS AF1 Opgericht I904 Begrafenissen Crematies Opgravingen Transporten door het gehele land Alle diensten geschieden piëteitvol en door geschoold personeel KANTOOR: BROERSVEST 103 SCHIEDAM Telefoon 68205 66175 67148 67391 <~Uoor het a.ó. seizoen heeft U weer ruime keuze uit de merken: v. Beverenstraat 2 Telefoon 68487 Soomers Pon Empo Simplex O IJzer Constructie Centrale Verwarming voor NIEUWBOUW EN ONDERHOUD, voor WINKELBEDRIJVEN EN INDUSTRIE Lo'uise de Collgnystr. 10, tel. 67809 H. Th. v.d. VLERK Gedipl. Uurwerkmaker Rotterd. dijk 268, Tel. 67593 SCHIEDAM F. VAN DER HEIDEN ZN Vellevestsingel 9. Telefoort 69582 68675 Handel in ijzer en metalen en Opslagterrein Nonferro metalen n/dZweth l)U Delft Vellevestsingel 9 SlOOpObjeCten en 10 ZIET U BETER EN ZIET U ER BETER UIT D. DIJKSHOORN OPTICIEN ST. LIOUINASTRAAT 1 SCHICOAM TEL 67649 Fabriek van metaalb ewerking Draai- en massa draaiwerk* Kleine apparaten <1 Breedstraat 28 Telefoon 6SS21 SCHIEDAM Plein Eendragt 11, Schiedam. Tel. 69651 Dagelijks gelegenheid tot inzending van goederen i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 3