Het ilnizen-ipteem van Schiedam - m 164 KOftTt H<WfcN De bouw van een nieuwe spuisluis, die vermoedelijk in 1956 wel in gebruik zal worden genomen, is voor mij aan leiding het grote belang voor Schiedam van deze en de overige sluizen eens nader toe te lichten. Als bekend mag worden verondersteld, dat op de plaats waar de Schie de Dam kruist, een stel schutsluizen aanwezig is om de scheepvaart de gelegenheid te geven bij alle waterstanden van de Schie in de Lange Haven te komen en vandaar via de Buitenhaven door een stel schutsluizen naar de Voorhaven en de Nieuwe Maas. Behalve de reeds genoemde in aan bouw zijnde spuisluis, zijn er de varkens sluizen einde Plantage), de duiker- sluis bij de Korte Haven en een duiker sluisje van de Vellevest naar de Korte Haven. Alle zes sluisstellen hebben een functie bij de waterverversing van de havens. Men heeft er de vorige eeuiv nauwkeurig op toegezien, dat het water in de havens van goede kwaliteit was, omdat voor de fabricage van gist en moutivijn behoorlijk water onmisbaar was. Welke is nu de functie van de ver schillende sluizen? Aan de hand van een kaartje is ge makkelijk te volgen hoe het mogelijk is tweemaal per etmaal het water in de havens schoon te spuien door het water steeds in dezelfde richting te leiden. Men maakt daartoe gebruik van de ca. 4 uur vloed en ca. 8 uur eb op de Nieuwe Maas. Bij laag water opent men de spui-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 16