i fSH 169 G. FAASSE (Rotterdam) 3e prijs gevorderden HIJ 1>E VOORPLAAT Met deze magnifieke foto-montage heeft Ir. G. den Butter de eerste prijs van de fotowedstrijd Schiedam in beeldin de wacht gesleept. Vol komen terechtnaar onze mening want de plaat geeft een zeldzaam scherpe synthese van wat Schiedam tegenwoordig iseen oude stad overschaduwd en overvleugeld door een moderne industrie. Door die industrie te symboliseren in de hoge kranen van de scheepsbouiv en deze weer dreigend te plaatsen achter de oudekarakteristieke gevels van de distilleerderijen aan de Lange Havenverkreeg Ir Den Butter een treffend resultaat. Zó is Schiedamconglomeraat van stilstand en vooruitgang, van oud en nieuw. Dat hij zijn be doelingen ook foto-technisch ge sproken schier ideaal wist te reali seren maakt zijn verdienste des te groter. Een prachtige plaat! MEJ. W. GROENEVELD (Vlaar dingen) le prijs beginners

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 21