MEEMWAARS VAN 173 VERTICAAL: 35 geestdrift 74 hoofddeksel 36 gekheid (ookbuurtschap bij Hengelo) 77 emotioneel heftig optreden 1 Schiedams hofje 38 strafwerktuig 78 vóór alles 2 water in Noord-Brabant 40 Schiedamse heilige 80 Collectieve Arbeidsovereenkomst 3 sluis 42 betogen 82 gesteente 4 honen 45 Franse N.V. 84 meest ondergronds levend diertje 5 verdwijn 46 reeds 86 snavel 6 flauw 48 voorzetsel 87 soort 7 hekend Schiedams gebouw- 49 zangnoot 88 bijwoord 8 vrouw van Jakob (Bijbel) 52 Noors componist 90 voegwoord 10 kippenproduct 53 plaats in Overijsel 91 bidden 11 vroeger 55 nobel 92 rivier in Nederland 12 nagerecht 56 niet krom 93 tijdperk 13 getijde 58 bekend Schiedams zangkoor 95 levenloos 14 hardrijder 59 deel van een schip 98 omroepvereniging 16 nog eens 60 maand 100 Schiedamse straatnaam 18 stap 64 ketting 101 Engelse titel 21 weefsel van een spin 66 zangnoot 103 mal 22 Frans beeldhouwer 67 uitgave (afk.) 104 Europeaan 23 planeet 68 roofdier 106 vrouwelijke acad. titel 24 gesloten 69 nieuwsbureau 108 voorzetsel 27 roofvogel 70 Bescherming Burgerbevolking 109 en anderen (afk.) 31 zaal in Schiedam 71 persoonlijk voornaamwoord 112 reeds 33 heideplas 72 handel (Eng.) 113 dierengeluid ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■Ar************ De goeie ouwe tuba-bas die koper met wat deuken was stond miezerig te oxyderen Het gaat mis, politie-heren Woedend blafte de fagot: „Voor mijn part gaan we allemaal kapot." Maar de trompet kreet fel en vals: Vooruit, jongens„De doden- wals De piccolo en ook de fluit die zeiden: „Kom, het lied is uit." De klarinet gaf nog een gil, het saxofoontje jankte stil, de waldhoorn wisselde zacht wat tonen met een verroest stukje trombone. De hobo pinkte steels een traan. Toen zijn ze maar naar huis gegaan met stille trom. „Rombom, wat maal ik erom?" Maar meneer Sebastiaan maalt er wèl omU ook? Nou, waarom doen jullie der dan niks an? Noot van de redactie: U kunt er wat aan doen door uw bijdrage voor het instrumentenfonds te storten op postgiro nummer 54472 ten name van A. de Groot of op diens bankrekening bij Mees of Amsterdamse Bank. Uit het „Mus" vertaald door Sebastiaan Als de broodkruimels gemengd zijn met oudbakken stukkies boter letter, weten wij, mussen, dat Sint Nicolaas gewéést is en het jaar ten einde spoedt. In deze dagen ben ik altijd blij dat ik niet als kalkoen of soepkip op de wereld gekomen ben want al hebbie t als mus wel eens wat krap„vetgemest worden" is ook niet alles. Over „krap" gesprokenhebbu ons Politie-Muziek-Gezelschap de laatste tijd nog gehoord?Met al die oude instrumenten, die steeds ouder worden en bijna niet meer blaasbaar zijn? Meneer Sebastiaan ziet het som ber in. „Dat wordt „afblazen geblazen" zegt hijheel zijn gemoed is er vol van. Hij heeft er zelfs een versie over geschreven, dit:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 25