174 Notulen van het door-de-iveekse leven, hijgehouden door: SEBASTIAAN Nou kunnen ze elders in het land wel net doen of Schiedam maar zo'n akelig nep-stadje is, maar laat ik dan eens gauw vertellen dat we op 1 October op de kop af 76.493 inwoners hadden, dat B. en W. de raad voorstellen een lening van vier mil- lioen aan te gaan en dat we, zonder blikken of blozen, 150.000 gulden uittrekken om de dienstgebouwen in de Nieuwstraat te ver beteren en uit te breiden.... Als u het maar weet! Op 21 October zuigt Hans Munnick met een plechtig gezicht de twee millioenste liter melk door een rietje! Dat vond de heer Sabel, wethouder van onderwijs, zo'n prestatie dat hij Hans onmiddellijk een boekenbon cadeau deed en alle andere kinderen van de Comeniusschool B op chocolademelk tracteerde. U hebt natuurlijk begrepen dat het hier om schoolmelk gaat en dat sinds 1947 een heleboel andere brave kinderen hebben meegeholpen om het tot die twee mil lioenste liter te brengen. Die nare brug bij „Vijfsluizen" zal dan toch eindelijk verbreed worden25 meter gaat ie worden. Dat zullen onze Vlaardingse buren op prijs stellen! Op verschillende plaatsen in de stad worden kisten met zand geplaatst.... je kunt nooit weten hoe die nog eens te pas komen. Op 31 October is het „wereld-spaardag", dan stoppen we allemaal iets extra's in het stenen varkentje op de schoorsteen mantel. 1 November is voor alle kolenhandelaren een mieterse dag: het vriest! Op 3 November vieren Expoge (Ex- Politieke Gevangenen) en V.V.N. (Voor malig Verzet Nederland) hun tweede lustrum. Zij doen dit met het toneelstuk „Blithe Spirit", dat uitstekend „gebracht" wordt door één van Schiedams oudste toneelgezelschappen „Utile Dulci".... Zondag 6 November zal in de annalen van R.K. Hockey-vereniging SPIRIT met hoofdletters geschreven staan: Op die dag hebben zij hun nieuwe sportvel den aan de Oude Dijk in gebruik geno men, terwijl ook meteen al het nieuwe clubhuis kon geopend wordenHoeveel druppels zweet dit voorzitter M. A. A. de Jonge van te voren heeft gekost zullen tientallen zakdoeken nog jarenlang na kunnen vertellen. Op Vrijdag 11 November had het eigenlijk varkensmarkt moeten zijn, maar dat is een stukje vergeten folklore. Toch zijn er nog enkele bakkers die vandaag speculazen varkens verkopen, dik met nootjes be zaaid. De koehoorn, waarmee deze var kensmarkt werd „ingeblazen" moet nog ergens in ons stedelijk museum te vinden zijn. Tot heden zijn er dit jaar 217 woningen gereed gekomen in Schiedam en nog 54 andere zijn „op een oor na gevild" om het eens lelijk te zeggen. De heer J. Zuidgeest is op 12 November 1905 bij de Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam in dienst getreden Dat is precies een halve eeuw geleden. Even „petje af", jongens! Op 14 November is het weer eens Maan dag en hangt er dus boven elk balcon de familiewasIn de hal van het postkantoor, waar natuurlijk geen was hangt, kunnen we kinderzegels kopen. Het spijt me, lezer uit Kethel, maar voor het jaar 1956 staat er voor u nog géén wijkraad op de begroting. Maar er zijn erger dingen. als er niet gauw financiële hulp komt is ons Politie-Muziek-Gezelschap binnenkort fi naal uit-getoeterdDe instrumenten zijn rijp voor de schrothoop en geld voor nieuwe is er niet! De R.K. Vrouwenbeweging, gesplitst in Gilde en K.A.V., vierde in Musis Sacrum haar veertigjarig bestaan met een cabaret uitvoering door het gezelschap „De Vuur- PÜ1"- Op Donderdag 17 November was het Passage-theater geheel uitverkocht voor het tweede toonkunst-concert. Dat is een vreugdevol bericht! Gastdirigent was de Fin Nils-Eric Fougstedt en het kan niet anders of ook „Finlandia", het sympho- nisch gedicht van zijn geniale landgenoot Sibelius, werd ten gehore gebracht. en wel op bijzonder fraaie wijze. Bovendien kregen wij de Nederlandse première van de Kalevala-suite van de Finse componist Uuno Klami. Als u leest dat verder de achtste symphonie van Beethoven op het programma stond en Hans Henkemans het pianoconcert in Es van Mozart speelde, zult u begrijpen hoe wij genoten hebben! Als het een beetje meevaart kunnen we dit jaar het duizendste schip in ons haven gebied verwachten. Ja. en in 1957 zullen alle gaslantaarns door electrische vervangen zijn. Vanaf Zaterdag 19 November kunnen wij in het stedelijk museum gaan zien hoe Schiedammers zich uiten. Er zijn moderne plastieken van Piet Stuijvenberg, drie gebrandschilderde ramen van de Gebrs. Henderickx, hand weefdoeken van Mies van Rossum en een mozaïek van de firma Pieterman. De schildersvereniging „Studie vrienden" heeft een hele zaal vol hangen met eigen werkecht wel de moeite waard om eens te bekijken. Voor de deur van de firma Hakkert zong vanmiddag Johnnie Jordaan. „Moeder" zong hij en „Bij ons in de Jordaan", „Aan de Lindengracht" en „De zon schijnt voor iedereen" Nee, goed. niks om een cultureel- historisch essay over te schrijven, maar voor heel velen onder onze mede-burgers toch „om nooit te vergeten". Na afloop kon je een gramofoonplaat kopen door Johnnie zelf gesigneerd. Maandag 21 November om maar meteen de week vrolijk in te zetten: „voor vijf millioen weet je alles". Het gaat over de grote veranderingen die nodig zijn in ons Gemeente Ziekenhuis. De Geneesheer- directeur heeft voor zijn vertrek naar het buitenland een verlanglijstje ingediend: een nieuwe kraam-afdeling; een nieuwe polikliniek, waar minstens drie specialisten tegelijk kunnen werken; verbouwing van de zalen tot kleinere eenheden; verpleeg- ruimte meer (30 bedden); centrale genees- en verbandmiddelen-berging, magazijn ruimte; apotheek, wachthal voor het publiek; verplaatsing en vergroting van de administratie-ruimte, vergroting van het internaat. Ik kan me voorstellen dat één onzer raadsleden pienter gezegd heeft „Laten we er dan maar meteen 12 millioen tegenaan gooien en een heel nieuw zieken huis bouwenhet oude richten we dan wel in als raadhuis". Dinsdag 22 November: levert 89 proces sen-verbaal op wegens verkeersovertredin-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 26