CORNS DE HOOG „SCHIEDAM" r J vJ CmMéié wenst U een voorspoedig en gelukkig 1956 Zware transporten N.V. Anker Kettingfabriek BODEGA ..EXTASE" p°"age nr. 9. J. van der Toorn Co's Ijzerhandel N.V. DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP een graag geziene gast in talrijke Schiedamse huisgezinnen 175 gen. Je vraagt je af: „Ister nog iemand die het goed doet?" B. en \Yzullen er alles op zetten om vóór de komende zomer het nieuwe open luchtzwembad in Kethel klaar te hebben. En dat akelige Blauwe Bruggetje over de Poldervaart gaat weg. Daar komt een flinke nieuwe brug voor. Woensdag 23 November: en wie ondanks alles Schiedam een lelijk, verdrietig stadje blijft vinden moet maar eens even naar de tentoonstelling „Schiedam in Beeld" gaan kijken, die vandaag in een der zalen van Toonkunst aan de Lange Haven is geopend. Tientallen amateurfotografen zijn aan het werk geweest om de leukste, smeuïgste hoekjes van onze stad op de gevoelige plaat vast te leggen. Het resultaat is méér dan verrassend. In Nieuwland zal als de Baad het goed vindt en waarom zou ze niet? een com plex van 545 woningen, 15 dagwinkels en 53 garages gebouwd worden. Je maakt soms de gekste dingen mee: zo zijn op Vrijdag 25 November op het spoorweg-emplacement een bruine bok en een witte geit aangetroffen. „Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje al aan" riepen de mensen van de Havendienst op Zaterdag 26 November en haastig hebben ze de Goedheiligman naar de Princesseplaat overgetakeld en triom fantelijk door onze grachten gevaren. Bij de Breede Marktsteeg kwam Sinterklaas van boord en stapte plechtig in een open koets. Bij het stadhuis werd de Spaanse Bisschop door Burgemeester Peek ont vangen, die er op wees dat er dit jaar zoveel jeugd-verkeersbrigadiertjes waren bij gekomen „en of Sinterklaas daar niet blij om was?".... Ja, dat was de Sint, maar hij vond toch dat de Schiedamse jeugd over het algemeen nog veel te bal dadig was Enfin, als iedereen beterschap beloofde zou hij het wel weer goed met ons maken! Intussen zitten onze vroede vaderen vlijtig de begroting voor het komende jaar te bestuderen en menig raadslid broedt over een leep vraagje. Wij lezen tot onze spijt dat de kermis dit jaar niet meer op de Broersvest mag komen, maar dat een terrein langs de Westerkade is aangewezen. In verband met plannen die de Schie damse Gemeenschap heeft voor het bouwen van een Sporthal wordt gezegd dat het gemeentebestuur met belangstelling kennis van die plannen zal nemen en graag zal overwegen in hoeverre de gemeente aan verwezenlijking kan medewerken.... Het werd natuurlijk een beetje voorzichtiger gezegd maar optimistische oren beluisterden toch zoiets. en op 30 November waren nog effe gauw 53 verkeers-overtreders de klos. Het gaat de politie kennelijk vervelen want op 1 December wordt er nog feller het mes ingezet: 214 bekeuringen op één dag tweehonderd veertien, ja 2 December: plotseling worden wij op geschrikt door de mededeling dat de secretaris van de Schiedamse Gemeenschap, ons aller vriend Edward den Hoed, is overleden. 73 jaar is hij geworden, deze „perfect gentleman," die altijd en tegenover iedereen geduldig en beminnelijk is geweest, vol ijver voor de gemeenschaps zaak, uiterst correct in zijn brieven en notulen, die steeds prompt op tijd klaar en verzonden waren. Een man, die zich niet op de voorgrond plaatste, maar die achter de schermen een enorme stapel werk verzette, een man die wij zeer, zeer zullen missen. Moge hij rusten in vrede. PIANO-, BRANDKASTVERVOER OVERSCHIE Van Goyenst Telefoon 48098 Buitenhavenweg 94 SCHIEDAM - Telefoon 69141 - Postbus nr. 68 Ankers en kettingen Grofsmeedwerken en perswerken Beproeven en gloeien van hijsgereedschappen 1 MaC Tel. nr. 66047 Meest exclusieve gelegenheid in Schiedam. Bezoek voor al, voor en na Uw bezoek aan het Passage Theater, onze gezellige en sfeervolle Bodega. Overigens een prettig intermezzo tijdens Uw uitgaansavond. Real American Bar. Prima consumptie en gewone prijzen. Aanbevelend. DE DIRECTIE Ijzerwaren - Gereedschappen - Huishoudelijke artikelen Grote sortering in: aluminium en emaille keukenuitzetten o.a. SIGG, BERKELITE, BK, DRU enz. Wasmachines, Wringers, Gasfornuizen, Haarden en Kachels COOLHAVEN 246 TELEF. 35640 (3 lijnen) ROTTERDAM Filialen: Mathenesserweg 77-79, Tel. 30628; Pleinweg 136-138, Tel. 73628; Nw. Binnenweg 275, Tel. 34696, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 27