N.V. „DE KOMEET" I. de Waard, de grootste en best gesorteerde zaak van Schiedam Scooters Lederen kleding Radio's vanaf f 3,per week Stofzuigers vanaf f 3,per week Wasmachines vanaf f 3,per week Gebouw „ARCADE" Voor Uw TAXI Wester Garage TELEFOON 682IO 176 U mag door onze zaak wandelen als door Uw eigen huis! Onze verkopers zullen, alleen op Uw verzoek, U gaarne raden met eventuele aanschaffing van IVI OtOTGfl Rrnmfiotcon Alle bekende merken, Dl UINIIclbcll vanaffS perweek n;;...;.!.- Alleen goede merken, Rijwielen vanaf f2,—per week I.D.W. BROERSVEST43 - TELEFOON 67552 Een hypermoderne repa ratie-inrichting met prima vaklieden waarborgt U bij I.D.W. een snelle en degelijke service I.D.W. LEVERT U BIN NEN EEN DAG Desgewenst zonder vooruitbetaling Lange Haven 71, Schiedam, Tel. 67387 Zalen te huur van 20 tot 500 personen. Prima consumptie. Billijke prijzen. Bespreek tijdig Uw zalen. Bestuur Ned. R.K. Volksbond Schiedam, Fr. Haverschmidtlaan 74 (achter het Rubensplein). KURKENFABR. „SCHIEDAM" SCH1E 88 - TEL. 69185 (2 lijnen) SCHIEDAM CAPSULEFABR. „HOLLAND" Autoinatisehe machines voor het vervaardigen vat» ronrle conservenblikken: Rolscharen Rompenmachines Soldeermachines Kantmachines Zig-zagstrokenschaar Dekselpersen Rubberspuitmachines Droogovens Fabriek voor fijnere werktuigen BUITENHAVENWEG 90 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 28