Ouwens UOOGEWERFF, CHAOOT VISSER VAN STRAALEN MONSIEUR ERKELEIS KIPS Co W. AFilius A. Overheul NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. ARYJORDAANS VAN KATWIJK'S GLASHANDEL ö.edie/2,m 9£ai voor alle doeleinden Glas voor de Bouwnijverheid, Handel en Industrie Lood- en Zinkwerker Aanleg van Gas- en Waterleiding CANTINEBON NEN dvvoie® Jijnhoopers sinds 1834 JACHTEN NIEUWBOUW MOTOREN REPARATIES Telefoon 65.939 Hoofdkantoor Schiedam. Lange Haven 21-25 U heeft ff een ffehl teveel. Primeur voor Schiedam metaalbranche: J. VLUGMAN Bouw-, beton-, timmer- en metselwerken PLAAT IJ ZERCONSTRUCTIES SCHIEDAM 153 TELEF. 68735 - SCHIEDAM - LANGE KERKSTRAAT 38 Alberdingk Thijmstraat 62 - Tel. 69908 - Schiedam In Schiedam-Zuid kunt U van nu af alles kopen 't op gebied van Lederwaren - Schoenfournituren - Schoenreparaties Haf zoekt V?? Zie onze 2 etnlojjes Rijksgediplomeerd Schoenhersteller Puttershoeksestraat 65 - Tel. 67348 en alle andere soorten genummerde contrölebonnen, die in een modern bedrijf noodzakelijk zijn, worden in ons sterk gespecialiseerd bedrijf op de goedkoopste wijze en volgens de meest doeltreffende systemen aan rollen of in zigzaggevouwen pakken vervaardigd en, al dan niet in combinatie met practische apparaten en automaten, geleverd door de KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BOEKDRUKKERIJ H.A.M. ROELANTS afdeling Speciaaldrukwerk, Postbus 42, Schiedam Natuurlijk niet. Maar U heeft waarschijnlijk wel van tijd tot tijd overtollige kasmiddelen. Laat dit geld niet renteloos thuis liggen. Breng het bij ons, daar is het veilig en het brengt nog rente op. Gelden a deposito of in rekening-courant worden door ons gaarne aanvaard tegen aantrek kelijke tarieven. SCHIEDAM - LANGE HAVEN 90 HET CENTRAAL BEMIDDELINGSBUREAU VOOR HANDEL EN INDUSTRIE IN DE METAALBRANCHE Postbox 54 Telefoon 68893 Schiedam Zoekt V iets speciaals in de Wl| verstrekken het adres hiervoor I Profiteert van dit UNICUM IN NEDERLAND aannemer van SCHIEDAMSEWEG 29, SCHIEDAM (v.h. KETHEL), TELEFOON 65331 Wagenbouw Carrosserieën Gemeentereinigings- materieel HOOFDSTRAAT 32-36, SCHIEDAM Telefoon 68260-68765 v. Deventerstr. 3 8 Telefoon 68190

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 5