RACE-WEDSTRIJD ANIMO 1900 amib ^cniebam 32 De oude Koemarktbrug 1910 met de stoomtram rechts. IV Uit de memoires van wijlen onze stadgenoot dr. P. C. VISSER, diplomaat-ontdekkingsreiziger VAN DE VOLKSFEESTEN, welke in mijn herinnering bleven voortleven, nemen de historische en allegorische optochten, die bij Oranje-herdenkingen gehouden werden, een voorname plaats in. Het waren volks feesten van de beste soort, waaraan alle lagen van de burgerij deelnamen. Hoewel allerminst bedoeld als een festijn, vormde het proberen der brandspuiten voor het beursgebouw ook een hoogtepunt voor de jeugd. Nauwelijks spoten de straalpijpen of uit honderden kelen klonk het uitdagende lied: ,,Hij durruft niet van arremoe!" De spuitgasten durfden natuurlijk wél en een deel van de jeugd ging dan ook druipnat naar huis. Het einde van de oefening werd vergezeld van een uitentreuren herhaald: Buurman heit geen water meer!" Een speciaal pleziertje voor mij was, vooral toen ik in Rotterdam op school ging en later, toen ik in Schiedam reeds op een kantoor zat, om 's avonds een tochtje te maken op de locomotief van de stoomtram, die de verbinding tussen Schiedam en Rotterdam onderhield. Dat waren opwindende ritten! De machinist ging dan in een hoekje van de machine een pijp roken, terwijl ik de tram met flinke vaart door de bochten liet slingeren. Tram won het van motor! Eens heb ik de afstand DelfshavenRode Hek (bij de ingang van Schiedam) binnen vijf minuten afgelegd, terwijl de normale rijtijd ongeveer twaalf minuten bedroeg. Ongetwijfeld een record- rit, maar daar was dan ook een bijzondere oorzaak voor. Een der Schiedamse jongelui was de trotse bezitter van de eerste motorfiets, die in onze stad verscheen. Hij reed de tram steeds grif voorbij. Maar op een goede avond was de uitdagende motorrijder even vóór ons uit Delfshaven ver trokken. ,,Doe er maar een extra schepje op," zei de machinist. Dat deed ik dan ook, en wel zó, dat ik op het laatste rechte stuk voor Schiedam de motorrijder inhaalde en met glans passeerde, tot vermaak van de reizigers, die de wedstrijd in de gaten hadden. Eerst veel later heeft de berijder van de motorfiets vernomen wie zijn concurrent was geweest. Al deze snelheidsritten hadden een gunstig verloop, totdat op een avond een bekend Schiedams notabele, die met zijn paraplu tussen zijn knieën zat, dermate in de bocht voorover vloog, dat het ding in tweeën brak. Het gevolg was een hevig toeteren van de conducteur, ten teken, dat de tram moest stoppen, waarna hij het dringend verzoek van de reizigers overbracht om langzamer te rijden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 12