i 35 „De gewone fiets" uit de verzameling van het museum. Over de techniek van het rijden op een dergelijk gevaarte zullen we een volgende keer het Handboek" laten spreken. met de wereldbol op zijn nek en twee engelen aan weerszijden hebben een nieuwe goudlaag op hun houten lijf. Het is echt de moeite waard om naar deze klok te kijken als je weer eens langs komt, want behalve de tijd wijst de klok ook de datum aan, en de stand van de maan en we waren hier allemaal een beetje trots, toen de datumwijzer voor het eerst versprongen was en de maan keurig naar zijn laatste kwartier bleek te verdwijnen. Ik zou best nog een interessante oude klok in het museum willen huisvesten en wie er ons een te schenken heeft kan op mijn dankbare belangstel ling rekenen. „Tien mijl per uur" Heb je onze oude fietsen wel eens gezien? Die staan onder de trap naar de afdeling „historie van het gedistilleerd" in de kelder. Om precies te zijn: er staan er twee, een houten, eertijds ge naamd de „beenderenschudder" en een metalen met zo'n enorm voorwiel, eertijds genaamd.... „de gewone fiets". Ik ken die namen uit een hoogst (Vervolg op pag. 38) DE EERSTE FIETS IN SCHIEDAM IN 1869? Gezellig samen uit op de Humber Tandem Driewieler. Gelieve snor, pet en slobkou sen niet te vergeten. (Afbeelding uit: „Geïllustreerd Handboek voor Wielrijders" 1891.) Eergisteren is in deze stad een proef genomen met een snelwagen (vélocipède), die tot genoegen zowel der proefnemers als van de talrijke menigte, welke er getuige van was, is afgelopen. Dit werktuig is afkomstig uit de rijtuigfabriek van de heren T. H. Haagen te Rotterdam". Aldus de Schiedamsche Courant van 15 februari 1869. Mogen wij hier spreken van de eerste fiets? In bovenstaand bericht n.l. is sprake van een snel wagen. En daarbij gaan dan onze gedachten uit naar de meerwielige „draisine", een loopwagen. Volgens dr. N. G. van Huffel in „Nederland door de eeuwen heen" echter heeft die reeds aan het begin der 19e eeuw enige opgang gemaakt. Anderzijds zegt hij, dat de hoge fiets eerst om streeks 1880 in zwang is gekomen. Voordien zou het bij een serie knutselarijen gebleven zijn. Waar in bovenstaand bericht uitdrukkelijk wordt gesproken van vélocipède, zal waarschijnlijk inderdaad in Schiedam de eerste hoge bicycle in 1869 gedemonstreerd zijn. Om echter bij dr. Van Huffel terecht te komen: het zal dan nog een aantal jaren hebben geduurd voordat veel meer Schiedammers die hoge klim hebben gewaagd. En over honderd jaar komen ook wij in de krant?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 15