s^ieojd w- Wmftuiii. nSs£T\':'i 36 (VOOR DE PERIODE VAN 15 APRIL TOT 15 MEI) Het Ballet der Lage Landen met de vol ledige Coppelia voor de Katholieke Kring. Dit is het eerste avondvullende ballet, dat in ons land sedert lange tijd weer werd gegeven. De eerste en tweede acte, echte repertoire-stukken, waren al eerder ver tolkt; de derde, een divertissement, had men te lang niet gezien. De Franse com ponist Léon Delibes schreef dit ballet vlak voor zijn 85ste verjaardag in 1870; het ging in première in de Parijse Opera en bleef tot op heden de danswereld inspireren. De overge leverde choreografie stamt van de Parijzenaar Arthur Saint- Léon, werd overgenomen en verbeterd door de Petersburger Leo Ivanov, en opnieuw gezet door Jack Carter. De hande ling is een en al pantomime, rijk met humordoorspekten met klassieke en folkloristische Oosteuropese dansen (mazurka en czardas) gestoffeerd. De intrige vertelt hoe men de goed gelovige poppendokter Coppelia bedot door een van zijn poppen („la fille aux yeux d'émail) tot leven te „wekken". Het uitvoerend gezelschap, het Ballet der Lage Landen, dat men te onzent helaas te weinig ziet, trad onder de hui dige leidster Mascha ter Weeme als Amsterdamse Ballet combinatie in 1947 voor het eerst in het openbaar op. Het heeft zich in die jaren vooral door zijn kern van dans-per- soonlijkheden uitstekend tegen de zwaar gesubsidieerde concurrentie van opera-ballet en Nederlands Ballet kunnen handhaven. (Passage-theater, 25 april). Schilderij van de maand: een bijzonder mooi schilderijtje van de thans ievende Nederlandse kunstenaar Jacob Nanninga (op de ereplaats in de hal). Michiel de Ruyter: kleine maar interes sante herdenkingstentoonstelling in de historische zaal. Prenten van zeeslagen, portretten, boeken, historische penningen. Deze tentoonstelling wordt in de komende maand nog aangevuld. Start: jaarlijks overzicht van de jongere Nederlandse schilderkunst, dit keer versterkt met werk van Duitse en Belgische kunstenaars. Tentoonstelling in beide bovenzalen van 17 april tot en met 19 mei. Stedelijk Museum.) Expositie van werken van de Belgische schilder Pol Mara. Deze exponent van de „modernen", die op 8 december te Antwerpen werd geboren, is ook bij de Startgroep in het Stedelijk Museum vertegenwoordigd. (Cultureel Contact Centrum; tot 25 april). Het Passagetheater vertoont van 19 april af achtereenvolgens; „High Society" (een vrolijke musical met de zangsterren Bing Crosby en Frank Sinatra en voorts Grace Kelly); „Artists and models" (een klucht met de Amerikaanse grappenmakers Jerry Lewis en Dean Martin;) „Les hommes en blanc" (een geschiedenis uit de medische wereld met Raymond Pellégrin en Jeanne Moreau); „Mar cellino, brood en wijn" (reprise: zoet maar grappig Italiaans verhaal); en „Don't knock the rock" (de nieuwe dans in beeld). De Chr. Film Actie vertoont de eigen film „Het lied van Kaprun", die zich in de Oostenrijkse Alpen afspeelt (11 en 12 mei). De Kath. Film Actie brengt als seizoensluiting een reprise uit de vrije roulatie, de Engelse filmcomedie „Geneviève" (Hij, zij en de auto) met John Gregson en Dina Sheridan. Vooraf draait de kleurendocumentaire „La route des Indes" (13 mei). Bonte avond voor de VARA-afdeling met de Eurovisie-zangeres Corrie Brokken, organist Cor Steijn, de Kilima Hawaiians, troubadour Thorn Kei ling en de gooche laar Eddy Schuyer. (Passagetheater, 18 april). Laatste seizoenconcert van Toonkunst. Solist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest is de jonge Nederlandse pianist Dick Vanderven, die vier jaar geleden cum laude zijn solistendiploma voor piano aan het Haags Koninklijk Conservatorium behaalde. Hij speelt het tweede pianocon- concert (opus 22 in g-klein) van de Franse componist Camille Saint Saëns (18351921), een technisch uiterst moeilijk werkstuk, dat evenwel Saint Saëns' beroemd ste pianoconcert is geworden. (Passagetheater, 9 mei). Museumconcert: op 15 Mei laatste concert van het seizoen met o.a. Jaap Stottijn, hóbo. Het Nieuw Nederlands Toneelgezelschap met „Julia" voor de Schiedamse Kunst kring. „Adorable Julia" is een bewerking door de Fransman Marc Gilbert Sauvajon van So merset Maughams roman „Theatre" en werd dank zij Sauvajons dramatisch in zicht en de onmiskenbare geschiktheid van Maughams verhalen voor dramatische bewerking, een boei end stuk vol geestige dialoog, hoewel in de beide laatste taferelen de situaties ten behoeve van de afwikkeling zich ietwat te sterk opeenhopen. Het stuk speelt in de toneel wereld, waar Somerset Maugham een boeiend stramien vond in de nauwe verweving van schijn en werkelijkheid, van spel en leven, in het leven van twee tonelisten, die hun eigen ik en hun toneelhuid ook zelf soms niet meer weten te scheiden, maar daardoor des te nauwer samenbehoren. Rie Gilhuys treedt er na jaren („Sabrina") weer mee in het publiek; John Gobau is haar tegenspeler. Alles onder regie van Frits van Dijk. (Passagetheater, 2 mei). Heeft U gedacht aan het abonnementsgeld van de nieuwe jaargang? Ons gironummer is 549934. Ook kunt U storten op onze bankrekening bij R. Mees Zoonen of Ned. Middenstandsbank en van zelfsprekend op ons bureau aan de Plantage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 16