37 Notulen van het door-de-weekse leven, bijgehouden door: SEBASTIAAN „Een nieuwe lente en een nieuw. behangetje in de vóórkamer, een nieuwe zemelap en een likje nieuwe verf in de keuken." Alles uit de kasten ligt onder lakens in de gang en mijn kinderen smaken naar boenwas. Wij eten de hele dag „boterhammen uit het vuistje".... allemaal met choco lade-hagelslag omdat dat het enige is waar we „bij" kunnen.Als u zo nu en dan iemand in het Sterrenbos achter een boom ziet staan met een half onsje gesneje leverworst, dan ben IK het. Op zaterdag-avond kun je twee dingen doen: Het bad in of naar een toneel stuk. De toneelstukken waren op 2 maart: „Het oude ijzer" door K.D.O. gebracht in de zaal Arcade; „De ivo ren deur" door leerlingen van het stedelijk gymnasium in Musis; „De klok waarschuwt" door „Steeds Vooruit" in het Volksgebouw. Op dinsdag 5 maart zijn de heer en mevrouw Haver- hals 55 jaar getrouwd, lang he? „De plaatselijke commissie voor Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting" heeft haar jaarverslag over 1956 gepu bliceerd. Ik wil niet per se volhouden dat het iets is waar de „wereldpers" zich met enorme koppen bovenop zal gooien, maar de resultaten zijn toch niet onaardig: Er werden 12 naaicur sussen gegeven, 2 kookdemonstraties, 2 lezingen over fruitteelt, een lezing over doelmatige hulpmiddelen bij de was, een lezing over inkomstenbeste ding, en 5 filmvoorstellingen. Veertig jaar geleden werd de heer C. M. Knopper benoemd tot lid van de commissie tot wering van schoolver zuim. Hij is nu bijna 84 en nog steeds weert hij vitaal het schoolverzuim! HULDE! zaterdag 9 maart: De Schiedamse politie is erin geslaagd een belangrijke sigarettendiefstal „op te helderen" .Het ging maar even om 85.000 stuks. De daders zijn nu de sigaar. Tegen de grens van Rot terdam, aan de overkant van de Schie ligt een heel oude boerderij „De hof van Cyrene". Sinds enige tijd groeit daar een soort „cultureel centrum". Vanmiddag werd er een poppenkast voorstelling gegeven.lacht?. Te vroeg! Het was geen gewone „sla- der-maar-op Jan Klaassen en Katrijn" ....Het was een uitbeelding van Shakespeares „Storm". Een drietal zeer jeugdige artiesten had zelf de poppen gemaakt en zelf de decors geschilderd. De toeschouwers waren enthousiast! „De trekvogels" zijn geen trekvogels, maar padvinders. Zij hadden vanavond feest in Arcade. Zij lieten zien wat zij van de E.H.B.O.- cursus onthouden hadden, gaven een nummertje Judo, en de jongsten voer den een aardig Indianenspel uit met een rendierdans. Daarna werd een toneel stuk opgevoerd „Als ma aan de touwtjes trekt". Maandag 11 maartDe schoonmakende huisvrouwen leggen even spons en zeem neer en draven óp naar Musis Sacrum. Daar wordt een „modeshow" gegeven. De mannen houden met hun ene hand hun hart en met de andere stevig hun porte- monnaie vast. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Het gaat voornamelijk om „knip patronen. Als uw vrouw wil kan ze het zélf maken, mijnheer! Er was „van alles" .De „Flou-lijn". (weet u veel?) een. mantel met „rug accent" .Je kunt natuurlijk ook een „bloesende rug" hebben ....en als u, mijnheer, dit alles nóg niet gortig genoeg is laat mevrouw dan een „Ottoman jurk met asymmetrische slui ting" voor zichzelf fabrieken. Dinsdag 12 maart: Vanmorgen was er weer een „pedagogisch concert" in het Passage-theater. Er waren enkele knulletjes, die het zó mieters vonden, zo „hots-knots reuze" dat ze hardop begonnen te fluiten.... De dirigent Eduard Flipse heeft hun aan het ver stand gebracht dat hij van dergelijke bijvals-betuigingen geen last wilde hebben.... Hij zei het werkelijk héél duidelijk.Hij kan dat zeggen, want hij gééft ze iets waar ze wat aan heb ben, die jongens en meisjes: goede muziek met uitstekende uitleg. een echt „pedagogisch" concert dus. In Kethel komen er vier torenflats, elk van acht verdiepingen.... Schie dam stad van de jenever, stad van de scheepsbouw, stad van het toneel spel en stad van de torenflats!! „Ik loop in de ziektewet, want ik zit met een zere teen en daar moet ik mee blijven liggen." Donderdag 14 maart: Toonkunst offreert haar leden: het tweede pianoconcert van Glazounoff en zes Adagio's van Willem Pijper.Na de pauze de vijfde simfonie van Ludwig van Beethoven. Tegen de prijs van 3800 guldentjes koopt de gemeente een „pand met erf" aan de Lange Singelstraat 23.Voor als er nog eens ooit een nieuw stadhuis zal komen.... Zomaar een vraag: brengt u wel eens een bloemetje mee voor uw vrouw? Vrijdag 15 maartHet is een „typisch Schiedam se Gemeenschaps-"avond geworden in Musis. „Uitslag van de toneelwedstrijd" stond op het programma. Nou, tot ver na de pauze hing er een spanning in de zaal.... een hóógspanning, om kletsnat van te worden.Natuurlijk waren niet alle deelnemende groepen even goed, helemaal niet zelfs, maar tóch was er in elke vereniging wel iemand die een persoonlijke prijs ver diende. Het bestuur van de sectie Toneel had dan ook een hele verzame ling lauwerkransjes en medailles aan- gesleurd. Van de directie van Musis Sacrum waren er twee bekers voor de winnende club: Een om te wisselen, één „om te houwen". Van de toneel groep Geron was er een bloemenhulde voor de beste actrice, de Katholieke Kring had een verrassing voor de beste acteur. De burgemeester deelde alle prijzen uit na een zeer waarderende speech. Een mooi besluit van een mooi initiatief. Het volgend jaar doen er méér cluppen mee, dat zul je zien. In „De Amstelbron" zijn vanmiddag 106 inschrijvingen binnengekomen voor het attractie-centrum in de a.s. vakan tieweek. Nee, ze worden niet alle maal geaccepteerd, zoveel ruimte hebben we niet. We schrijven dit opdat u zien kunt hoeveel belangstelling die „kermisklanten" voor onze stad heb ben.... (of voor uw dubbeltjes). Zaterdag 16 maart hield „T.H.O.R." (dat betekent, lezer in Denekamp: „Tot Heil Onzer Ribbenkast") een soirée- gymnastique"in Frankrijk zouden ze zeggen „un gymnastiek-avond" Niet minder dan 150 leden kwamen één voor één op het podium van Musis om te laten zien hoe sterk, hoe lenig of hoe gracieus ze waren. Op 18 maart 1917 kwam de (jonge)-heer H. F. Gunnewegh in dienst van de N.V. Van der Meer en Schoep. Hij heeft er blijkbaar wel „brood" in gezien, want vandaag is hij er nog.Nu als chef van de bakkerij aan de Groene- laan. „Veertig jaar trouwe dienst" heet dat.en wij roepen vol hulde „Hoera". Dinsdag 19 maart: Dat V.V.V.-kantoortje in het Plantage plantsoen.. Hebt u daar wel eens uw pet voor af genomen Of voor de enthousiaste mensen die het bevolken? Niet? Dan wordt dat hóóg tijd. In 1956 zijn er 6625 mensen naar binnen ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 17