Fa. Kuypers m li i. rilins 1 A* DE JONG N.V. Scheepswerf en Machinefabriek Gebr. BIÜLOO N.V. f 5995.- WILSO kleding Tanker Cleaning n.v. M. RUIGROK BOUW- »,.o °TchL,AeAda"m BETONWERKEN Erkend Lood- en Zinkwerker Aanleg van Gas- en Waterleiding Dagelijkse motorbootdienst op Amsterdam Kantoor ROTTERDAM: Spangesekade t/o 160 - Tel. 35646 Fabrieks- en i I Kantoor klokken H. Th. v. d. V L E R K Eerste Schiedamsche Begrafenisvereeniging Is het ii ook omgevallen dat er al so opmerkelijk veel HAVENSTRAAT 21 SCHIEDAM 39 VLAARDINGEN - SCHIEDAM Droogdokken en langshellingen Nieuwbouw, verbouwingen en herstellingen van zee- en binnenvaartschepen Reparaties en inbouw van alle soorten motoren Herstellingen aan stoommachines en -ketels Complete oliestookinstallaties van het hogedruk wervelverstuivingstype voor land- en scheepsketels Volautomatische oliebranderunits voor kleinere stoomketels en voor centrale verwarmingsketels Volautomatische oliegestookte luchtver- hitters voor verwarming van fabriekshallen en grote gebouwen Tel. Vlaardingen 3941 (2 lijnen), Rotterdam 69250 (2 lijnen) Schiedam 64581 BROERSVEST 49 TELEFOON 68776 Melk, Fijne Vleeswaren en Comestibles Chocolaterie, Bieren en Wijnen Merkartikelen, uitsluitend eerste klasse fabrikaten en zowel binnenlandse als buitenlandse i l Aannemers van PROF. KAMERLING en Alberdingk Thijmstraat 62 Telefoon 69908 Schiedam BOTERSTRAAT 71 - SCHIEDAM - TEL. 68646 OFF. DEALER VOOR: SCHIEDAM - VLAARDINGEN - MAASSLUIS - HOEKv. HOLLAND EN ROZENBURG Garagebedrijf WALDO" Singel 41-45 SCHIEDAM i Telefoon K 1800 - 65538 - 69915 j Wat een lijn, wateen luxe, wat een schappelijke prijs TELEFOON 6 7 5 9 2 1 -L| i /JT u i, ROTTERDAMSEDIJK 268 1 MEI 1904 1 MEI 1954 Begrafenissen Crematies Opgravingen Transporten door het gehele land Alle diensten geschieden piëteitvol en door geschoold personeel KANTOOR BROERSVEST 103 - SCHIEDAM Telefoon 68205 66175 67148 67391 Gelegenheid tot opbaring In onze vaste rouwkamer,Broersvest 103, Schiedam wordt gedragen HOOGSTRAAT 61 - Tel. 68718 - SCHIEDAM Telefoon 68680-68148

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 19