.Giraf" VOOR DEUREN N V. W. A. Hoek's Hoge druk compressoren v maatschappij „OXYGENIUM S.A.F. Herhaling is de toverkracht van de reclame Uitvoerders van: thermische-akoestische isolatie, ketel bemetselingen, reparatie en nieuwbouw Leveranciers van: Isolatie, vuurvaste en zuur- bestendige materialen, Pakkingen, transportbanden, Phonex, akoestische gipsplaten. J. HIEMINGA'S TIMMERBEDRIJF 8odehuis „OS1 ;phius" Z. O. Genever Te, stoomketels, machinerieën, pompen, enz. SCHIEDAMS TIMMERBEDRIJF Voor Stencilwerk, Offsetdruk, Programma's, Circulaires, Clubbladen, enz. natuurlijk naar C R I E E R 11-^1 F=5I C=lI-TIMC3 NIEUWSTRAAT 12, SCHIEDAM, TELEFOON 66143 Gespecialiseerd in Illustratie-tekenicerU MACHINE- en ZU URSTOFFABRIEK HAVENSTRAAT 19 - TEL. 69061 (4 lijnen) SCHIEDAM TEL. 65111 AMSTERDAM TEL. 40767 GRONINGEN TEL. 21809 Ameidestraat 85 voor alle Rotterdam Timmerwerken Werkplaats: Onderhoud Broersveld 38, Schiedam Betimmering Ao 1893 EXPEDITIE MET 50 LIJNDIENSTEN DOOR HET GEHELE LAND Wij verzorgen vanaf elk adres Uw trans porten rechtstreeks naar de plaats van bestemming Ook speciale 11/« *<>n* dieselvrachtwagens beschikbaar (per uur) Goederenvervoer „onder verzegeling" door het gehele land Couwenhovenstr. 56-58 Telefoon 68472 SCHIEDAM Alle gassen voor de auto gene metaalbewerking en apparaten ter toe passing daarvan, worden geleverd door n SCHIEDAM TELEFOON 69057 - 69058 - 65018 FIRMA RIJNBENDE VAN HOEK Woninginrichting Hoogstraat 32 Schiedam Telef. 68011 Giro 182047 Tapijten - Karpetten - Linoleums - Vloerzeilen - Mallen - Gordijn' stoffen Glasgordijnen enz SCHIEDAM Distilleerderij en Likeurstokerij N.V. MACHINEFABRIEK EN STOOMKETELMAKERIJ voorheen Engelse d Co. Nieuwe Haven 139 - Schiedam Anno 1890 Levering en reparatie van K 1800-68079 MOULMAIN TEAK I SLAV. EIKEN VUREN l GRENEN Ook Iroko en Tola Branca deuren leveren wij onder volle garantie Korte Haven 18 E. SWIDERSKI Schiedam Telefoon K 1800-69588 Na 18 uur 69587-68084

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 20