,,BOFA n.v. SWARTTOUW Staalbouw N.J.BOUVET's A. DE JONG N.V. Scheepswerf en Machinefabriek SCHIEDAM Tanks Bruggen Gashouders Gebouwen Pijpleidingen Apparaten ANT. WINDHORST*S FABRIEKEN EN VEEMBEDRIjF e c^d&taar'' Drogen - Malen - Schonen KURKPLATEN FABRIEK Schiedam VLAARDINGEN - SCHIEDAM METAALGIETERIJ „SCHIEDAM" ZANDGIETWERK COQUILLE-GIETWERK GIETWERK IN BRITISH MAIN METAL 110 NIEUWE HAVEN 245-251 SCHIEDAM-TELEF. 68057 Opslag van alle soorten koopmansgoederen en veevoeders TELEFOON K 1800/69370 (2 LIJNEN) Complete isolaties tegen koude- en warmteverlies Droogdokken en langshellingen Nieuwbouw, verbouwingen en herstellingen van zee- en binnenvaartschepen Reparaties en inbouw van alle soorten motoren Herstellingen aan stoommachines en -ketels Complete oliestookinstallaties van het hogedruk wervelverstuivingstype voor land- en scheepsketels Volautomatische oliebranderunits voor kleinere stoomketels en voor centrale verwarmingsketels Volautomatische oliegestookte luchtver- hitters voor verwarming van fabriekshallen en grote gebouwen CTal. Vlaardingen 3941 (2 IVnui). Rotterdam tf2M (2 lijn.») ji Schiedam 44580 LEVENSVERZEKERING Fa. G. van Duimen Lange Nieuwstraat 235 Schiedam in Roodkoper, Messing, Bronslegeringen, Aluminiumlegeringen, Zink, Lood enz. in Messing, Aluminium, Zink, Lood en legeringen daarvan. Naar modellen of tekeningen TELEFOON Nr.: K1800-67558

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 2