r Gebouw Auto-schade Ut. YïleijseA ^^Boekeótijn ARCADE G. TRIJSELAAR Uitdeuken Spuiten HoBter man Hotel-Café-Restaurant „Beijersbergen", Schiedam L. HEYSTER Zn. Aannemers van H. v. d. LOO J ~l.ll r <EHHQBEB23I® Sanitaire installaties N H N N H H Nederlandsche N H H N H H jj Handel-Maatschappij, N.V. H H N H M 93 kantoren in Nederland DEVIEZENBANK H H N H M SCHILDERWERKEN L. M. HERSBACH Te! stoomketels, machinerieën, pompen, enz. St. Liduinastraat 3 - Tel. GS022 Kalfsbeek's Automobiel- en Garagebedrijf 129 99 Lange Haven 71, Schiedam, Tel. 67387 Zalen te huur van 20 tot 500 personen. Prima consumptie. Billijke prijzen. Bespreek tijdig Uw zalen. Bestuur Ned. R.K. Volksbond Levering van Haarden en Kachels, op overeen te komen voorwaarden SMEDERIJ EN REPARATIE- INRICHTING VAN BEVERENSTRAAT 10a, TEL. 68424 Vlaardingeritr. 32, Tel. 2 lijnen 68018 en 66245, Giro 252274 Zalen voor vergaderingen en diners Stalhouderij - Speciaal trouw gerij Taxi's dag en nacht disponibel West-Frankelandsestr. 24b, tel. 67542 Werkplaats, tel. 65674 Timmer-, Metsel en Betonwerken, Verbouwen, Onderhoud molenbouw KETHEL Tel. 67424 TELEFOON 68664-68926 STADHOUDERSLAAN 87 Landelijk erkend gas-, waterfitter en electricien O's rrrO»£ ALLE BANK-, EFFECTEN- EN ASSURANTIEZAKEN MESDAGLAAN 18, TELEFOON 69515 Aanneming van alle kleine en grote Een GOEDE RAAD aan iedereen! GOOI UW OUDE PAPIER NIET WEG! Verkoop het! Vernietiging van Archieven Privé: Rembrandtlaan 28. koopt al Uw oud papier tegen de hoogste waarde en haalt het gratis aft Doeleplein 11 Tel. 68132 N.V. MACHINEFABRIEK EN STOOMKETELMAKERIj voorheen Ingelse d Co. Nieuwe Haven 139 - Schiedam Anno 1890 JLevering en reparatie van K 1800-68079 Fruithandel Official Dealer: De Soto Standard Lloyd Automobielen Ruime stalling Vakkundige reparatie Snelle en prima service Telefoon 69503-67298, (privé) 69503, Nieuwe Haven 233

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 21