De Sehieditmse Gemeenschap Schaal Vakantie Vakan tieó cfiaol „DUINRELLEN", een nieuw werkwoord 115 ORGAAN VAN DE STICHTING DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP JAARGANG No. t SEPTEMBER 1957 35.0 METER .Meneer, meneer, mogen we naar 't strand? Toe maar, meneer, naar de zee!" En nauwelijks is dit smeekschrift bedelend en schuchter ingediend door een drietal dapperen of de hele bende krioelt om de spor tieve figuur van meneer" en betuigt dringend en drenzend haar instemming met dit verzoek. Zo dringend, dat er weldra niets meer van hem te zien is dan z'n ruige verwaaide ragebol temidden van de krioelende klit kinderen en men alleen nog een lachend „ja, toe dan maar weer!" kan horen. Zo'n verzoek kan men eigenlijk ook niet goed weigeren. De ruim duizend Schiedamse schoolkin deren, die in drie groepen elk een week deelnamen aan de Vakantieschool van de Schiedamse Gemeen schap, zijn immers louter voor hun plezier gekomen en wat dat betreft hebben ze in die drie augustus- weken bepaald niet veel medewerking van het weer gehad. De ene week was het beter dan de andere, maar vaak was het letterlijk huilen, zodat van elke zonnestraal geprofiteerd werd om d e attractie, de zee bij de Wassenaarse Slag, te be zoeken. Het landgoed Duinrell bij Wassenaar biedt overigens een ideale gelegenheid voor zo'n vakan tieschool, iets wat blijkens de vele gehoorde Haag se accentjes op het terrein ook andere plaatsen dan alleen Schiedam hebben begrepen. Op deze grond van een miljoen vierkante meters ongerepte natuur, vlak bij het dorp en op drie km van het strand gele gen, vindt men heide, hoge duinen, bos, water, die renkampen, een uitzichttoren op het hoogste punt van onze provincie en niet te vergeten de grote speeltuin, zonder welke men het bij het minder goede weer maar bezwaarlijk had kunnen stellen. 3. 4. 5. Bovenop de heuvel beheerst een uitkijktoren het landschap tot in wijde omtrek. Het is dan ook het hoogste punt in Zuid- Holland! Hoofdleider D. Okker van de groep der openbare scholen wijst een drietal avonturiertjes, dat „van het rechte pad afweek", terecht en de juiste weg terug. De speeltuin, dorado bij weer of geen weer. Een evenwichts kunstenaar op de schommel, die nog geen minuut later door ontijdig afstappen een heerlijk waterballet zou veroorzaken! Hoeveel broeken er die weken zijn versleten? Wij hebben ze niet geteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 7