116 De idee van vakantiescholen is niet nieuw: in ettelijke streken van ons land trokken al ver voor de oorlog schoolkinderen uit alle milieus tegen een gering „weekabonnementsgeld" naar buitenver blijven in bosrijke omgevingen. Zo bleven ze van de gevaarlijke straat en werd de hele lange vakantie voor menig ouder toen nog een niet-ervaren begrip in de gezonde openlucht en temidden van natuurschoon doorgebracht. De tijden veranderden echter. De schoolvakan ties bleven even lang, maar voor vele ouders kreeg nu pas het begrip vakantie realiteit. De sociale om standigheden verbeterden en de conjunctuur be reikte een hoogtepunt. Men voerde vakantietoesla gen op de salarissen in, het afbetalingssysteem maakte anders onbereikbare aankopen zoals van bromfiets of motor mogelijk, de reis- en verblijfs mogelijkheden breidden zich uit, en het kamperen (laten we liever met een fijne nuance spreken van camping) kreeg als goedkope vakantiebesteding grote populariteit. Kortom: een gezinsvakantie van minstens een week behoort niet meer tot de on mogelijkheden. En hier ligt ook de oorzaak van het feit dat de vakantieschool van onze Schiedamse Gemeenschap dit jaar aanmerkelijk minder druk is bezocht dan vorige jaren. De hoogconjunctuur daalde wat, de prijzen stegen, maar desondanks bleven de ruimere vakantiemogelijkheden. De ouders houden hun kinderen in hun vakantie bij zich. Een verschijnsel dat alleen maar gelukkig genoemd kan worden. Ook al verliest een goed stuk sociaal werk er misschien langzamerhand zijn betekenis mee. De oude schaapskooi bij de speeltuin was nauwelijks groot genoeg om allen te laten schuilen, laat staan om de kinderen in georganiseerd verband bezig te houden. Maar ach, hoe gaat dat buiten. Men merkt de regen pas als hij in stromen neergutst en dat duucde meesttijds gelukkig geen uren achtereen en dan was.het water in de bosgrond ook gauw ge noeg weer opgeslorpt. Bovendien: droge of zelfs zonnige perioden waren er heus ook! Waarom Duinrell dit jaar boven Oosterhout werd verkoren (Slot op pag. 128) Een nieuwe dag is aangebroken en nog vroeg in de morgen pas seert een bus vol Schiedammertjes de ingang van het landgoed. Toch zouden om meer dan één reden de leiders van de school, en natuurlijk vooral zij, die ook de vorige scholen meemaakten, het natuurbad De Warande bij Oosterhout verkiezen. Daar had men doorengere begrenzing een beter overzicht over de schare en vooral: daar beschikte men over een ruime schuur waar het bij ontij goed toeven was en waar spelen konden worden gedaan. Een uitwijkmogelijkheid, die helaas te enenmale op Duinrell niet bestond. Samen met juf op verkenning dcor het bos. Eén draait de molen rond, de an deren laten zich lekker verwennen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 8