STEGEN, El Onze binnenstad: Veel is en wordt er nog geschreven en gesproken over de volkshuisvesting. Ook in onze stad. Daarbij legt men de nadruk de ene keer wat meer op wat dringend nog moét geschieden sanering, krot opruiming, versnelde bouw een andere keer zijn het de nieuwe wijken die even iets meer accent krijgen. Voor een verantwoorde kijk op de algehele ontwikkeling van de volkshuisvesting echter moet het verleden als achtergrond meespreken. En een sterk sprekend onderdeel van die vroegere behuizing is dat van de hofjes, gangen en sloppen, zoals onze stad in zijn binnenste er nog zoveel kent. Bij een zorgvuldige telling uit de gegevens van het begin der negentiger jaren b.v. komt men tot een gezamenlijk totaal van 149 met 889 bewoonde wonin gen. Of onderverdeeld30 hofjes met 368 woningen, 110 gangen met 482 woningen, zeven sloppen met 25 en twee zgn. plaatsen met 14 woningen. Daarnaast woonde er in de negen stegen en steegjes nog een 70-tal gezinnen. Om enkele voorbeelden te noemen. Wie in het Broersveld bij alle bewoners iets had te bezorgen, moest liefst 33 gangen in voor de zich daarin be vindende 135 woningen. Daaronder was de Gang Looierij, de Gang van Tollenaar en de Gang van Baas Been. En wat denkt u van de Singel met acht gangen en zeven hofjes of van de Hoofdstraat met 15 gangen en een slop? De Korte Kreupelstraat bleef naar ver houding met zeven gangen niet achter. Ook de Lange Achterweg met zeven gangen en Oude Wijvenpoortje stond mee vooraan. En wie onzer kan zich de Rotter- damsedijk met drie hofjes, drie gangen en één plaats voorstellen? De Zijlstraat met zes gangen en de Hierboven: het Hofje van Belois, eertijds een welvarende stichting van weldadigheid, thans vervallen en ten ondergang opgeschreven. Op de rechterpagina van boven naar beneden: 1. Een hoekje van het Doelenhofje. 2. Anno 1900 of daaromtrent. Rust, properheid en beslotenheid kenmerken nog dit groepje huizen aan de Wezenbuurt, waar hoekjes, pleintjes en gangetjes onontwarbaar in en door elkaar liepen. Op deze plek staat thans het r.k. Weeshuis aan de Hoogstraat. 3. Huizen met tuinen". Troostelozer en vreugde- lozer kan men het zich haast niet voorstellen. Een hoekje van het stadsbeeld in de tweede helft van de vorige eeuw: het Broersveld, nog niet gedempt en ter weerszijden een aantal gangen err stegen met namen, die voor de oudere Schiedammers nog wel een bekende klank hebben: Rottennest, Gang van Baas Been, Gang van Tollenaar, looierijgang, Kleine Baantje, Paard zijn Bek, Gang van Bak, Gang van Waters.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 10