It-urele 36 VOOR DE PERIODE VAN 7 APRIL TOT 7 MEI InhetStedel ij kMuseum tot 20 apri I schilderijen en tekeningen van de al oudere Nederlandse schilder Gerrit Benner, een man die jaren lang onbekend bleef en pas de laatste tijd de aandacht begint te trekken die hij ongetwijfeld verdient. De Chr. Film Actie brengt op 11 en 12 april in Irene een vertoning van de Cefa- film ,,Dr. Solm", een verhaal over strijd tussen eerzucht, opoffering en plichtsbetrach ting uit de medische wereld. De hoofdrol heeft de Duitse acteur Hans Söhnker. De Ka th Film Actie vertoont op 21 april in het Mono- poletheater Walter Langs Cinemascopefilm „The king and I", een filmische bewerking van het romantische operetteverhaal uit Margaret Landons roman „Anna en de koning van Siam". Lang was ook de regisseur van „Claudia" en „Telefoon voor u". Het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling houdt op 22 april een filmavond in het Volksgebouw, waar de heer A. A. Gols kleurenfilms vertoont over „Engeland, het land van traditie". De Kethelse Film Commissie brengt op 26 april in de zaal aan het Kerkplein een vertoning van Romy Schneiders „Sissi, de jonge Keizerin". Het Passagetheater vertoont in de komende weken: Heinz Rühmann als „Het zondagskind", Antonella Lualdi in „Het kind van een ander", Romy Schneider in „Sissi, keizerin en moeder", Martine Carol en Van Johnson in „De tijger valt aan", „Méfiez-vous, fillettes" met Antonella Lualdi, en „Een echte Parisienne" met Brigitte Bardot. Het Monopoletheater draait achtereenvolgens: „Brink of hell" met William Holden, „Haar eerste liefde" met Romy Schneider; „De woesteling" met Stanley Baker, „Ont voering op Kreta" met Dirk Bogarde; „Klopjacht" met James Cagney, „The flame and the arrow" met Burt Lancaster; „De trein van tien over drie" met Van Heflin en Glenn Ford, „Het monster van Venus"; Doris Day in „The pyama-game", en „Target zero" met Richard Conte. De Museumvrienden geven op 14 april een concert avond te geven door het Radio dubbel kwartet, dirigent Anton Krelage. Het derde jeugdconcert vindt plaats op 15 april in het Passagetheater. De toelichtingen op het programma van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zullen als gebruikelijk door dirigent Eduard Flipse zelf worden gegeven. Voorde K a t h Kring brengt de Amster damse toneelgroep van jongeren, Puck, op donderdag 10 april in het Passagetheater de komedie-klucht in drie bedrijven „En toen kwam dokter Frost" van Hans Weigel. De regie voert Egbert van Paridon, mede spelenden zijn Mimi Kok, Guus Verstraete, Walter Kous, Piet Römer, Marianne van Waveren, Riek Schagen en Jan Grefe. De Schiedam se Kunstkring gaat op 17 april in het Passagetheater kijken naar een opvoering door de Haagse Comedie (te lang hier niet gezien) van Somerset Maughams „De cirkel". Deze beroemde Engelse schrijver heeft veel werk voor het toneel gemaakt, dat heden ten dage als van weinig waarde ter zijde wordt gelegd. Men grijpt vaker en met meer succes naar een toneelbewerking door een ander van zijn werk, zoals nog niet lang geleden de opvoeringen van „Julia" door het stervende Nieuw Nederlands Toneel Gezelschap. Maar met „De cirkel" heeft Maugham in 1921 één van zijn beste stukken afgeleverd, dat weliswaar in de jaren twintig in Engeland voor cynisch werd uitgekreten, maar voor ons zeker niet onaan vaardbaar is. De cirkelgang, l'histoire se répète. Het is het verhaal van een nog niet lang gehuwd en zelfverzekerd jong parlementslid, wiens temperamentrijke vrouw verliefd wordt op een jong zakenman. De moeder van het parlementslid is, dertig jaar eerder, hetzelfde overkomen met een veelbelovend jong politicus. Op het ogenblik, waarop de jonge vrouw besluit er met haar zakenman vandoor te gaan, hoort zij en ziet zij met eigen ogen welk een trieste ruïne er van die grote en mee slepende liefde is overgebleven. En zij gaat tóch. De rolbezetting met o.a. Paul Steenbergen, Ida Wasserman en Gijsbert Tersteeg is voorbeeldig. BIJ DE VOORPLAAT Het 1- meicomité geeft op 1 mei in het Passagetheater een cabaretavond, verzorgd door Wim lbo. Medewerking verleent het Excelsior-koor. Op het Toonkunstconcert van 24 april in het Passagetheater is de pianiste Annie d'Arco soliste bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder Flipse. Uit gevoerd worden: Rachmaninoffs tweede pianoconcert; serenade voor strijkorkest van Dvorak; Respighi's Fontane di Roma en Les Préludes van Liszt. Men zal in dit nummer enkele bijdragen aantreffen, die verdwijnend oud- en verrijzend nieuw-Schiedam betreffen: over de a.s. metamorfose van de stads kern, over de hofjes, en het gedicht ,,Het huis", welk huis evenals menig hofje en straatje voor doortrekking en verbreding van wegen het veld moest ruimen. In het Emmaplantsoen staat echter nog steeds de ruïne van Mathe- nesse, en velen vrezen mèt ons: voor hoelang nog Reeds zijn meermalen stemmen gehoord die met onvoldoende begrip voor historische waarden en met ontoereikende verbeeldingskracht voor wat mooi zou kunnen zijn het thans inderdaad onfraaie geheel zouden willen ruimen. Maar ziet men dan niet over het hoofd welk een boeiende blik vanger zo'n historische ruïne, opge nomen in een fraaiere parkentourage dan thans en ontdaan van ontsierende hekken en rommelige achtergrond, langs de toekomstige van de Broersvest doorgetrokken invalsweg of voor het komende nieuwe stadhuis zou kunnen vormen? In andere streken (Rijnland!) is men zuiniger op zijn oude burcht- ruïnes, die veelal nog uit recenter tijden stammen dan ons huis van Mathenesse, waarvan de overgebleven woontoren nog uit 1260 stamt. Met de donjons uit Wijk bij Duurstede en Hillegersberg behoort deze tot de oudste in west- Nederland. In het interieur, nu ontoe gankelijk en door steen en planten overdekt, kan men de haardplaats, de wasplaats en het gemak nog onder scheiden. Hopelijk zullen Monumentenzorg en onze gemeente zich deze relikwie, die een sluimerende mogelijkheid tot werke lijke stadsverfraaiing in zich draagt, zich niet laten ontglippen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 14