Fa. Kuypers eu SWARTTOUW SPEED J. K. SIMON A. van Gulden ADVERTEER in dit blad Radio van Dijk r. van el&r oeven Gebouw„ARCADE" BOUW- BETONWERKEN Mej.C. E. BARON SCHIEDAM Tanks Bruggen Gashouders Gebouwen Pijpleidingen Apparaten Staalbouw Aannemingsbedrijf N.V. 40 Voor Stencilwerk, Offsetdruk, Programma's, Circulaires, Clubbladen, enz. natuurlijk naar COPIËER-INRICHTING NIEUWSTRAAT 12 - SCHIEDAM - TELEFOON 66143 ^Gespecialiseerd in Mllustratie-teUenwerU SCHIEDAM Hoogstraat 119 Telefoon 69572 Rembrandtlaan 64 Telefoon 66084 Het grootste en modernste Radio- en T.V.-bedrijf van Schiedam De zaak met een kwart eeuw ervaring Geluidsinstallaties voor elk doel! In keuze en betaling geen moeilijkheden MEUBELMAKERIJ, FINEERDERIJ, reparatieinrichting, WONINGINRICHTINGEN Speciaal: apart meubelwerk op muat! FABRISTRAAT 90 a - SCHIEDAM TEL. 63.111 EERSTE TUINSINGEL 10, SCHIEDAM. TELEFOON 67574 Lood- en zinkwerken Erkend Mastiek- en leibedekking installateur Aanleg voor gas, waterleiding en elektriciteit Lange Haven 71, Schiedam, Tel. 67387 Zalen te huur van 20 tot 500 personen. Prima consumptie. Billijke prijzen. Bespreek tijdig Uw zalen. Bestuur Ned. R-K. Volksbond PROF. KAMERLING ON NESLAAN 193 Tel. 69780 SCHIEDAM Aannemers van en EXCLUSIEVE JAPONNEN BRUIDS- EN A VONDJAPONNEN Mode-atelier Graaf Florisstraat 15 SCHIEDAM, Tel. 66513 KIEST VOOR SCHRIFTELIJK ONDERWIJS HET INSTITUUT, DAT IN UW STAD IS GEVESTIGD; VRAAGT PROSPECTUS AFD.: 1Radio-techn. 2. Elektro-techn. 3. Auto-, motor-, bromfiets-, rijwiel-techn. 4. Handel en talen 5. Journalistiek (Korte verhalen schr., literaire ver taaltechniek, Latijn voor dagelijks leven.) Enige van de vele cursussen: 1. Radio-mntr en technicus; radio-detailh.Radar-, televisie-en elektronica-technicus. 2. Adsp. V.E.V.c. elektrowklr; zwak- en sterkstr. mntr; automobiel- elek. 3. Ex. BOVAG; Remec; Ceger; elementaire auto-t.v. particulieren 4. Handelsc. moderne talen; middenstand, Pbh., Mba., Abl. w STEEHOUWER-VLSO. TUINLAAN 10c - SCHIEDAM Tel. 64525; mond. inl. dag. 9-18 uur, (zat. 9-14 uur); en na tel. afspraak. SCHIEDAM Lange Nieuwstraat 143 Tel. 68092-68525 Bouw- en Waterbouwkundige werken Beton- en Gewapendbeton-werken Alle voorkomende Heiwerken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 18