gebeurt er met de oude stadskern? WAT HET IS EEN VRAAG DIE ELK VAN ONS BEZIGHOUDT: wat gaat er gebeuren met de oude stadskern van Schiedam De nieuwe stad legt zich als een schil om de oude heen, maar er is nog geen nieuwe eenheid ontstaan en Schiedam-oud en Schiedam-nieuw leven elk nog hun eigen bestaan. „Ik kan niet met zekerheid op deze vraag antwoorden", aldus zegt onze stedebouwkundige, de heer J. M. Horvath, ,,er is een saneringsplan-1945, dat de mogelijkheden aangeeft, maar het zijn wenselijkheden en de verwezenlijking hangt af van vele onzekere factoren. De periode, waarin wij leven, is gunstig: Schiedam heeft nu gelegenheid om zijn kans te grijpen; grijpt het die kans niet, dan zullen andere plaatsen de rol vervullen, die eigenlijk voor Schiedam is weggelegd; dan verplaatst zich het toekomstige ontmoetingspunt van het Maas-conglomeraat naar elders. Maar grijpen wij onze kans, dan wordt Schiedam een zeer waarde volle partner van Rotterdam in de rij van steden langs de noordoever van de Nieuwe Waterweg. Geen andere stad in dit gebied is daartoe zo geschikt. Schiedam is steeds zelf standig geweest en heeft een eigen industrieel karakter ontwikkeld. Het krijgt in de toekomst geen diergaar de, geen vlieghaven, geen Maduro- dam. Het wordt geen wereldstad, gelijk de Maasstad, maar het krijgt zijn eigen formaat als trefpunt in het grote geheel. Het zal zich deze toe komst waardig moeten tonen en daaraan vorm moeten geven door goede stedebouw en goede toegangs wegen aan alle kanten. Dat moet ons ook voor ogen staan, wanneer wij iets in de binnenstad wegbreken: welbewust moet het vervangen worden door goede city-vorming, passend in de stijl van de Nieuwe Waterweg. Het oude moeten wij vervangen door iets van deze tijd, iets dat de stijl van de hedendaagse samenleving weerspiegelt, altijd met behoud van het oude, voorzover het goed en historisch zinvol is. Doorbraak no. 1 U ziet het voor uw ogen groeien, zegt de heer Horvath. Zelfs afgezien van rijksweg 20 en van de zuidelijke Industrieweg, die het al te drukke verkeer langs de Rotterdamsedijk en de BK-laan aanmerkelijk zullen ver lichten, afgezien ook van de nog problematische zuidelijke parallel weg langs de spoorlijn Rotterdam- Schiedam, zullen belangrijke ver bindingen zorgen tegelijk voor aan sluiting en ontsluiting van de oude stadskern. Het gelukkige verschijn sel doet zich voor, dat wij sanerend ten behoeve van een doorbraak, tegelijkertijd ons moeten heenbreken door zeer vervallen stukken be bouwing. Woningen vallen eraan ten Schiedam breekt zich een weg naar een nieuwe, grootsteedse, toekomst. Vev/CiA/f/NO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 5