Schiedam verandert 28 offer, die niet alle tot onbewoonbare krotten zijn geworden, maar over wier verdwijning toch niemand een traan zal laten. Dit geldt bv. voor de doorbraak Breedstraat-Raam, via het Groeneweegje en de Ooievaarssteeg aansluitend op de Grote Markt. Op een enkele woning na is de Breedstraat-Zijlstraat bebouwing thans geliquideerd. Nu komt de beurt aan het Groeneweegje en de Vlaardingerstraat en zo zal de binnenstad bereikbaar worden via een brede weg van af de Vlaardingerdijk. Doorbraak 2 en 3 Dat is dan het eerst bereikbare, maar meteen brengt dit de tweede doorbraak binnen het bereik, nl. die naar Nieuwland via de ontworpen Noord- vestbrug. Reeds is een groot aantal huizen verdwenen, maar er zal nog meer moeten worden gesloopt en het zou reeds gebeurd zijn, als de financiële situatie uitvoering van de Noordvestbrug mogelijk had ge maakt. Het is niet voldoende om net genoeg ruimte te maken voor de nieuwe weg zelf: men breekt ook de belendende panden weg om een goede afbouwing mogelijk te maken. Zo is ook het Hofje van Belois tot verdwijnen gedoemd, overigens slechts als fase in het grote geheel. Want daarna komt een derde doorbraak: de door trekking van de Broersvest naar Nieuwland, via een brug bij het Proveniershuis. Men krijgt aldus een directe toegang, zowel tot het industrieterrein bewesten de Schie, als tot Nieuwland-oost. Er is reeds door de Spoorwegen op gerekend: hiertoe is die tunnel gebouwd, nu nog midden in het weiland, maar straks een belangrijke toegangsweg en tevens de aansluiting op rijksweg 20. Het spreekt vanzelf, dat voor dit plan die vrijstaande huizengroep tussen Koolas en Broersvest zal moeten verdwijnen maar in deze hoek krijgt alles andere afmetingen en een Hier komt de derde doorbraak, die de broersvest gaat verbinden met het Industrieterrein en Nieuwland Oost. De huizenrij, rechts op de foto, is gedoemd te verdwijnen. Een brede weg leidt naar de toekomstige Spoelingbrug. ander karakter, te meer als ook de stadhuisplannen eenmaal verwezenlijkt zullen worden. Er zijn er, die het jammer vinden, dat voor deze doorbraken zoveel oude intieme stadswijken moeten worden verstoord. Wordt aldus de romantische sfeer van het oude Schiedam niet aangetast, zo vragen zij, maar niemand kan o.i. staande houden, dat de hand having van oude sloppen en sloten in het hart van Schiedam een bijdrage kan leveren tot een verdere stedebouwkundige ontwikkeling dezer stad. Hart der stad doorboord Tot hiertoe leidde ons de doorbraakgedachte, aldus de heer Horvath, maar andere saneringsprojecten moeten worden uitgevoerd op grond van andere overwegingen, nl. ten behoeve van de volksgezond heid of van een betere volkshuisvesting. Dit geldt voor de omgeving van de Nieuwe buurt en van de Roosbeek. En daarmee raken wij dan de kern van de oude stad. De tuinen van het voormalige Hervormde Weeshuis, thans Lindenhof geheten, hoezeer ook geknipt om eens een zonnig bloemrijk park in het hartje van de stad te worden, zal wel particuliere tuin moeten blijven. Bij de projectie van de verbindings wegen, die in de toekomst Hoogstraat en Broersvest tot elkaar zullen brengen, is althans van deze ge dachte uitgegaan. Overwogen wordt een doorbraak langs de Lindenhof naar het Broersveld, uitkomende ter hoogte van de Passage. Een tweede doorbraak van de binnenstad gaat langs de bestaande kleuter school naar het Broersveld en komt uit ter hoogte van het gebouw van Sociale Zaken. Drie verbindingen zullen er dus tussen de beide winkelstraten komen:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 6