zijn aangezicht 29 de Lange Kerkstraat, de doorbraak langs de Kleuter school en die bij de afrit aan de Achterweg, uitkomen de bij de Passage. Het is overigens niet alleen de binnenstad, die om ingrijpen vraagt; met het oog op de volksgezond heid is het nodig, dat de sloppen en stegen in de omgeving van de gasfabriek worden afgebroken en opgeruimd. Ook op andere punten moet er in de Gorzen worden gesaneerd, evenals in de omgeving van de Mariastraat. En verder zal de omgeving Stationsstraat-Spoorbaanstraat moeten worden aan gepakt, wanneer de spoorwegwerken hier voltooid zijn. De vervallen bebouwing, hoewel nog bewoon baar, ligt te laag en zal moeten verdwijnen. Tenslotte zal ook de noordzijde van de Noordvestsingel ge saneerd moeten worden en wel van de Vellevest af tot aan de nieuwe Noordvestbrug. Wat hier komt zal een waardige afsluiting moeten vormen voor Nieuwland en het krijgt een gemengd karakter. Hoeveel tijd met een en ander heen zal gaan? In het leven van een stad zijn tien jaar niet zo erg veel. Ik zal blij zijn, wanneer over tien jaar de ergste krotten zijn opgeruimd, de voornaamste doorbraken tot stand gekomen zijn.Zo zal het aanzien van de bebouwing op hoger peil komen, zoals past bij een soort sub-city, liggende tussen het westen van Rotter dam en de rest van de Waterweg-agglomeratie. SCHIEDAM als sub-city Want dat is de functie, die Schiedam in het grote geheel kan krijgen. De Rotterdamse city is nooit in staat bij voortgaande bebouwing van de Nieuwe Waterweg alle kantoren en zaken op te nemen. Schiedam kan dus een sub-centrum van moderne allure worden. Alle voorwaarden hiertoe zijn aan wezig: tram- en treinverbindingen en de onmisken bare stedelijke aard. Hoe eer wij gemoderniseerd zijn, hoe beter het is, want de nieuwe verbindings wegen die op komst zijn (de Benelux-tunnel, de pro vinciale weg Den Haag-Delft-Rotterdam) mogen ons niet overrompelen. Schiedam heeft voor de eventuali teiten een open oog. De Nieuwe Damlaan b.v. is bijzonder breed opgezet, want hij sluit aan op de komende verbinding met Delft en op de grote rijks weg. De volgende generatie moet niet kunnen zeggen gelijk bij de Koemarkt, de Koemarktbrug en de Oranjestraat dat wij de toekomstige verkeers- eisen hebben onderschat. De Nieuwe Damlaan zal menselijkerwijs gesproken elk profiel kunnen opvan gen, dat het verkeer in de toekomst aan een stedelijke uitvalsweg zal kunnen stellen. Het bereiken van dit doel Schiedam als tweede city in de steden-agglomeratie aan de Nieuwe Water weg is alle moeite en alle inspanning waard. Want dit kan onze oude binnenstad op den duur worden: een fraai hypermodern centrum van grootstedelijke Reeds gedeeltelijk is de doorbraak V/aardinger- straat - Breedstraat - Raam - Groeneweegje - Ooievaarsteeg verwezenlijkt. Reeds heeft de Ooievaarsbrug achter het Stadhuis de gewenste breedte. De tweede doorbraak is die van Ooievaarsbrug naar toekomstige Noordvestbrug. Het Spinhuis pad zal worden verbreed. Het hofje van Belois rechts op de voorgrond, valt aan deze door braak ten offer,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 7