L.M. 30 allure, een centrum met eigen karakter, een trefpunt voor de hele Waterweg, aangepast aan alle toekom stige eisen, die samenleving en culturele bindingen kunnen stellen. Dat onze stadskern oud en vervallen is, lijkt bij de verwezenlijking van dit doel eer een voor- dan een nadeel! Het gewirwar van nauwe steegjes in het hart van Schiedam zal op twee plaatsen worden doorbroken. Eén der doorbraken loopt door de Nieuwe Buurt en komt uit op het Broersveld ter hoogte van het Gebouw voor Sociale Zaken. De Nieuwe Buurt ziet men rechts in het midden dezer foto, die van de Grote-Kerktoren af op het Oude Kerkhof met het archief uitziet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 8