Wat doet Schiedam met zijn 122 LS een jongen van twaalf, dertien jaar zag ik de ruïne van Mathenesse, ofschoon ik elke dag in Schiedam kwam, slechts zelden. Maar die enkele malen, dat ik er tegen op keek, maakte ze een diepe indruk op me. Wat voor een indruk preciesIk weet het eerlijk gezegd niet meer. Zeker is wel, dat ik niet in staat was, in mijn verbeelding het oude gebouw te reconstrueren, waarvan de donjon daar nog zo machtig stond, althans in mijn ogen. Ik wist echter, dat het een middeleeuws kasteel was ge weest. Dat had men mij verteld, met een zekere onver schilligheid. De ruïne diende tot niets, was een soort sta in de weg. Maar voor mij zat er iets bijzonders aan. De Schiedamse jongens konden er rover en reiziger op spelen en een keer heb ik ze elkander zien bekogelen met brok ken van de ruïne. Waar kon je zo iets in Rotterdam? Een echte ruïne, eeuwen en eeuwen oud, een dergelijke unieke speelgelegenheid, waar het spel bijna ernst werd, was in Rotterdam nergens te vinden. Ik wist, dat Rotterdam zijn kasteelruïnen had gekend, maar dat was al heel lang geleden Heden ten dage wandel ik menigmaal langs de Ruïne van Mathenesse, me verwonderend, dat ze nog bestaat. Ze is niet door opeenvolgende generaties van Schiedam, rover en reiziger of Indiaantje spelende Schiedamse jongens afgebroken. Tevens verwonder ik me er telkens weer over, dat ze daar nog steeds, zo goed als vergeten ligt. Gelukkig krijgt men er niet meer de indruk, dat ze als een soort vuilnisbelt wordt gebruikt. Maar waar is het bord, hetwelk de voorbij ganger in het kort vertelt, welk een belangrijk en uniek overblijfsel uit Schiedams oudste verleden hier de herinnering vasthoudt? Men heeft nimmer de moeite genomen, de Ruïne van Mathenesse een goede plaats in te ruimen in het stadsbeeld. Gedeeltelijk vermoedelijk als gevolg van het feit, dat ze in een uithoek ligt, al ratelt het verkeer van een der drukste verkeerswegen van de stad er niet ver vandaan langs. Enkele jaren geleden, bij een tentoonstelling op het koolas, werd de ruïne verlicht en met enkele dieren bevolkt. Ze bleek een attractie, bracht aldus menig Schiedammer het inzicht bij: dit brok oud-Schiedam verdient beter. Verschillende publikaties brach ten tijdelijk de Ruïne van Mathe nesse in het centrum der belang stelling. Nog niet zo heel lang geleden publiceerde het in Den Haag verschijnende blad „Co- bouw" er een uitvoerige repor tage over. Echter, van plannen, om de Ruïne van Mathenesse in de sanering, welke met de bouw van het nieuwe stadhuis en de aanleg van een nieuwe verkeers weg samenhangt, op waardige wijze te betrekken, hoorden we nog niets. Symbool in steen Toch kunnen hiervoor verschil lende klemmende argumenten wor den aangevoerd. Ten eerste is daar het feit, dat een goede beleving van Schiedams historie vooral in de naaste toekomst, wanneer het ge zicht van de stad door diverse sane ringsplannen zo ingrijpend veran derd zal zijn, de Ruïne van Mathe nesse als het ware een symbool in steen kan worden van Schiedams rijke geschiedenis. Vooral de volks verbeelding heeft behoefte aan tast- Een vergeten ruïne in Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 10