prachtige ruïne 123 De scherpe tanden van de tijd, maar ook: de baldadige handen van de jeugd hebben in een kleine veertig jaar de ruine van het Huis Mathenesse. nog verder geruïneerd. Een aan dachtige vergelijking van deze twee foto's, waarvan de linker de oudste is, iaat daaraan geen twijfel. bare, gemakkelijk te verwerken symbolen. In een modern Schiedam zal de Ruïne van Mathenesse een belangrijke functie moeten vervullen en wel in het bijzonder, omdat het verleden dan in zulk een grote mate door het moderne zal zijn overspoeld. Wil men het bewustzijn van een Schiedamse ge meenschap handhaven en dit zal destegebiedender zijn, naarmate de ontwikkeling van de Maasdelta sneller voortschrijdt, met de tendens, het plaatselijke en eigengeaarde steeds meer te verdringen dan zal een tastbaar bewijs van een verleden, waarin heden en toekomst voortleven en in belangrijke mate hun geestelijke impulsen putten, bijzonder nuttige dien sten kunnen bewijzen, een element kunnen vormen in het totaalbeeld van wat Schiedam in de toekomst zal zijn. NIETS Schep nieuw geheel! \A/E zijn ons over het algemeen veel te weinig bewust van hetgeen de monumenten van het verleden voor ons kunnen betekenen. Misschien wel, omdat historici deze betekenis soms overdrijven, politieke agitators ze in het absurde trekken. Wanneer we in middels de ons enigszins overdreven lijkende verering voor het verleden, zoals men die in een land als Italië kan observeren, tegenover veel verwaarlozing ten onzent stellen, mogen we gerust de stelling poneren, dat Schiedam zich te weinig bewust is van de schat, die het in de Ruïne van Mathenesse bezit. Deskundigen belichten elders de mogelijkheden, welke een verder bloot leggen van de voormalige plattegrond biedt. Wij voor ons zouden daaraan willen toevoegen, dat men niet moet aarzelen, t.z.t. zich de nodige vrijheid ten aanzien van restauratie en nadere aanduiding van hetgeen eens was te veroorloven. In het klassieke land van de eerbied voor het oude, Italië, ismen nooit bevreesd geweest, een nieuw geheel te scheppen uit onvolledige resten. De donjon van de Ruïne van Mathenesse zou onder deskundig toezicht in oude glorie hersteld kunnen worden en aldus een „Merk mal" voor heel de omgeving kunnen zijn. Schiedam, voegen we hieraan toe, geeft er zich veel te weinig rekenschap van, welke mogelijkheden het in zijn monumenten bezit. Daar is allereerst een achterland"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 11