DUK lllu HUUR™ Gebr. van NIEU WKERK FRIGID AIRE TECHNISCH BUREAU BROEREN VAN EIJK Andr. aan de Wiel „INTERLOCAAL" Gebouw „ARCADE" Telefoon 63499-63393 J. VLUGMAN Boittv-, beton-, timmer- en metselwerken 20 MODELLEN G I DAI RE ETERSENÜ Verhuurinrichting J. Kerhtnntis Groenten Fruit Primeurs GEBR. HUYSKES Aunnetners Fa. G. A. Slavenburg Zn. HOTEL „DE KROON" 128 Lange Haven 71, Schiedam, Tel. 67387 Zalen te huur van 20 tot 500 personen. Prima consumptie. Billijke prijzen. Bespreek tijdig Uw zalen. Aleidastraat 24a Schiedam de Wildestraat 2 aannemer van SCHIEDAMSEWEG 29, SCHIEDAM (v.h. KETHEL), TELEFOON 65331 Speciaal reparatie-inrichting Opklapbedden Ledikanten GROENENDAAL 1 TEL. 67028 De dure levensmiddelen eisen ELECTRISCHE KOELING Vol-automatische electrische koelkast (Product van General Motors) Bij eventuele koop binnen 12 maanden, wordt betaalde huur in mindering gebracht waarvan 110 liter, met bovenblad, f 725.- Uitwendige afmeting: hoogte 85, breedte 55 en diepte 62 cm. Voll. General Motors garantie en 1 jaar gratis service Vraagt inlichtingen over aankoop of huur bij de Official General Motors Hoofd-Dealer (sedert 1935) PIETERSEN CO'S AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. Uwe Binnenweg 71 - 77 - ROTTERDAM (hoek Gouvernestraat) Telefoon 35290 (9 lijnen) Stoelen Tafels Porselein Glaswerk etc. BREEDSTRAAT 33 SCHIEDAM TEL. 64366 Vervoeronderneming L. L. J. v. d. WATER Expeditie- en autotransporten Havenstraat 1 SCHIEDAM Tel. 66517-68526 (na kantoortijd 66694-68176) ,,Het Vruchtenhuis" Aardappelen Groenten Lange Kerkstraat 42-44 Fruit Tel. 66864 - Schiedam Speciaal adres voor het opmaken van fruitmanden TEKENINGKOKERS ook met blikken schroefdeksels PLATENKOKERS, VERZENDKOKERS, KERNEN, RONDE VERPAKKINGEN, STROOIDOZEN, POMPVERSTUIVERS ENZ. Rondcartonnagefabriek „ROCAFA" Boterstraat 48-50, Schiedam, Te169630 Voor betere Rotterdamsedijk 443 Schiedam Tel. 67675 NIEUWBOUW, VERBOUWINGEN TIMMER- EN METSELWERKEN ONDERHOUD VAN HUIZEN Kantoor: Stadhouderslaan 24 Werkplaats: Prins Frederik Hendrikstr. 39 - Tel. 67713 SCHIEDAM Aannemers van Bo uwwerhen Verbouwingen DAM 10b Oittlerhou€l.swerli Telefoon 68686-67775 In het Centrum van Schiedam!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 16