J r was het feest goed Direct na de laatste vuurpijl beklemde ons de vraag: ja of nee? ff) 117 (Van onze eindredacteur) NAUWELIJKS was de laatste vuurpijl uitgevuurpijld of alreeds werden we verscheurd door de vraag of ons Vacantiefeest 1958 nu geslaagd was, ja dan neen. Het is onze ondankbare taak om ons door dit soort vragen te laten verscheuren. De vraag is trouwens even lang als breed, zeer in tegenstelling tot ons, want wij zijn veel langer dan breed. Immers, men kan betogen dat een feest al geslaagd is als 10 mensen pret hebben ge had. Voor die 10 mensen mogen we dan van een eclatant succes spreken. Maar natuurlijk is de Schie- damse Gemeenschap er niet voor 10 maar eigenlijk voor 78.000, en neen, het is géén feest van die 78.000 geweest. Het valt niet te ontkennen dat men de laatste jaren in Schiedam enigszins in een crisisstemming terzake van het vakantiejolijt verkeert. Met de hardnekkig heid, die ons (niet) siert, hebben we in vorige nummers van dit, uw blad, al herhaaldelijk betoogd dat de crisis stemming ons gevaarlijker lijkt dan de crisis zelf. Juist bij ondernemingen als de Schiedamse Gemeen schap gaat het altijd zo, dat men geestdriftig start maar op den duur moe wordt van de eigen geestdrift. Hoe begrijpelijk ook, we mogen toch wel zeggen dat dit soort vermoeidheid a.h.w. de proef op de som van het ideaal is en dat wie die proef niet geheel en al goed doorstaat nog eens stilletjes in een hoekje moet gaan zitten en zijn ideaal eens ernstig onder de loep nemen. Er is geen hoop nodig om te volharden", zei Willem de Zwijger, maar wat wel nodig is, is het besef dat stilstand de dood betekent. Wij zijn zo vrij om te menen, dat ons feest toch wel geslaagd is. De kermis heeft een goed resultaat gehad. Dat hebben wij niet van onszelf maar van de exploitanten. Dat de kermis terug was in het stads hart bleek een succes. Natuurlijk, we zitten al dadelijk De REVUE: Dit keer wordt de tekst schrijver NIET in het schuurtje gezet wegens overmaat van humorloze hu mor. Hij mag het nog eens proberen, en dan graag nog weer beter. weer met de vraag of het daar volgend jaar opnieuw kan plaats vinden. Maar dat zien we nog wel. De revue was iets minder goed bezocht dan vorig jaar, maar de mensen die er waren, waren enthou siast. Wat men ook van de kwaliteit mag vinden, het is beslist waar, dat die kwaliteit beter was dan de laatste jaren. De voorstelling in de Plantage van het Joegoslavische Danstheater werd door 1.000 mensen bezocht. Dat is weinig vergeleken met de beginjaren, maar op zichzelf een aardig getal, en men weet zo langzamer hand wel van ons wat wij over de Plantage denken. Lag Schiedam in Griekenland, dan waren we verrukt W; Voortreffelijk geslaagd: de hondenshow, met zo nu en dan wel even opwindende situaties, zoals onze tekenaar ter plaatse vastlegde. over dat openlucht-theater maar nu hebben we, als u het goed vindt, nog altijd meer idee in een overdekt cultureel centrum. Overigens was het dit keer prach tig weer maar de dag daarvoor góót het. DE KLEINKUNST-wedstrijd moest binnen wor den gehouden en men heeft er veel plezier ge had. Zelfwerkzaamheid stak daarin, en dat blijkt de mensen toch nog het meest te boeien. Een frappant bewijs daarvoor was de tentoon stelling „H obbies en bloemen" in het Beursgebouw, die in ongeveer een week door bijna 3.300 personen werd bezocht en waarover we terecht niets dan goeds hoorden. Aangezien we in geen enkele sectie zitten en dus met jeugdige vrijmoedigheid ons overal mee mogen bemoeien, zouden we de sectie „Culturele Ontwikke ling" willen aanraden dit succes goed in het oog te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 5