De Schiedamse Gemeenschap DE GEMEENSCHAP LEEFT f Hij tie voorplaat VJ 119 ORGAAN VAN DE STICHTING Jaargang 10, no. 6, september 1958 Bureau: Plantage, Schiedam, tel. 68043 Erevoorzitter: mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam. DAGELIJKS BESTUUR: M. HolI, voorzitter; F. A. de Wolff, secretaris; A. de Groot, penning meester; G. W. van Bergen Wal raven, A. L. J. Kunze, E. A. Leen- derts, mr. H. A. M. Roelants, leden. BESTUURSRAAD: N. J. J. van Baarle, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, mevrouw M. A. C. Taverne-Van Campen, K. J. Heyboer, ir. W. E. Hoek, L. Kamp, C. Landsbergen, mej. A. E. D. Noordegraaf, W. C. Oranje, C. Rauws, A. M. Sunderman, B. Vin cent en A. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE: P. Groenendaal, M. Hol I, Pierre Janssen, P. Th. J. Kuyer en B. Vin cent. Aan dit nummer werkten voorts mee: G. Lutke Meijer, K. Hazelzet, Piet Heyster, B. Kedde. Foto's, tekeningen: Adr. Maltha, Jan van der Hoeven, fotobureau Roovers, ,,Rien". ADVERTENTIES: N.V. Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141 Schiedam, tel. 69300. Giro 5858. ABONNEMENTEN: f 4,per jaar of f 0,40 per nummer (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Gemeenschap). Kindertjes zweven tussen hemel en aarde op de kermis 1958, luidruchtig onderdeel van onze vacantiefeesten, waarvan wij in dit nummer de eindresultaten bekijken. De kindertjes zitten inmiddels al lang weer op een ander soort bankjes.... Overneming van artikelen of foto's, ook van gedeelten, slechts toegestaan met bronvermelding. •jf DE NEDERLANDSE zwemkampioenschappen zijn voorbij. Bad Groenoord, waarin dit jaarlijkse zwemevenement van de K.N.Z.B. plaats had, heeft niet alleen de vuur doop gehad voor het wedstrijdzwemmen, het is bovendien in ruime internationale belangstelling komen te staan, doordat een Australische zwemploeg, waarin alle topzwemsters uit de Nieuwste Wereld waren opgenomen, het zo voortreffelijk door de Schiedamse Zwemclub georganiseerde festijn, een bijzonder cachet gaf. Jammer genoeg is het Schiedamse publiek niet helemaal warm gelopen voor deze zwem-elite, alhoewel op de heerlijke zomerse zondag van de achtste augustus (de laatste dag van het driedaagse toernooi) toch nog bijna drieduizend toeschouwers de ruime (nood)tribunes bevolkten. Het gemeentebestuur was evenwel paraat. Loco-burgemeester H. Sabel en de wethouders Mr. P. van Bochove en Th. J. L. v. d. Berg hebben het Australische gezel schap, onder wie Mr. Wilson, eerste secretaris van de Australische ambassade uit Den Haag, alsmede de K.N.Z.B.-officials onder aanvoering van president Jan de Vries allereerst in de aula van het Stedelijk (Man en Paard) Museum verwelkomd en daarna in ,,De Kroon" een verfijnde lunch aangeboden. OVER HET BAD was iedereen bijzonder goed te spreken. Tal van buitenlandse journalisten, die naar Groenoord waren gekomen, hebben hun grote waardering uitgesproken, niet alleen over de fraaie ligging, maar ook over de geperfectioneerde technische uitvoering. Frangois Oppenheim, zwemredacteur van het Franse sport dagblad ,,1'Equipe" (waarvan Jacques Goddet hoofdredacteur is en dat jaarlijks de befaamde „Tour de France" organiseert) heeft in uitvoerige beschouwingen Bad Groenoord in alle toonaarden geprezen. En als Frangois Oppenheim, die, als er be langrijke zwemwedstrijden zijn, van Honolulu naar Tokio, van Parijs naar Kaapstad en van Melbourne naar Londen vliegt, zegt „dat hij bijna nergens ter wereld zo'n uitermate snel openluchtbad heeft aangetroffen", dan mag Schiedam zich gerust met enige trots op de borst kloppen. Ook John Fitzgerald van „Australian Associated Press", Harry Gordon van de „Melbourne Herald" en Dan Kelehier van de „Sydney Telegraph" waren opgetogen over Groenoord als wedstrijdbad niet alleen, maar ook als recreatie-oord in het bijzonder. „Zo iets unieks vind je bijna nergens", was hun commentaar. jc DAWN FRASER, die zorgde, dat de naam Schiedam over de gehele wereld werd getelegrafeerd, toen zij haar eigen wereldrecord op de 100 meter vrije slag scherper stelde door 1 min. 1,2 sec. te laten afdrukken, zei„Toen ik hoorde, dat ik in Schiedam in de open lucht moest zwemmen en in ijskoud water, toen heb ik gedacht: was ik maar in Australië gebleven. De eerste keer, dat ik in jullie koude water dook, had ik het gevoel te zullen bevriezen, doch ik merkte meteen, dat dit bad je tot top prestaties dwong. Ik heb zaterdagsnachts bijna niet geslapen. Ik was er van over tuigd, dat er iets moest gebeuren. Zondags verbeterde ik m'n eigen wereldrecord. Het kon niet uitblijven. Het zat erin, dit bad is zo heerlijk snel". Met deze uitspraak van de snelste vrouw ter wereld (in het water) willen we de lofzang op Groenoord maar besluiten, want anders zou ons pure Schiedamse hart nog barsten van trots. •fa WEET U, wat wij zo jammer vinden? Ja inderdaad, dat wij niet in Nice wonen, maar daarover thans niet. Wat wij zo jammer vinden is, dat wij eigenlijk nooit eens een ferm ingezonden stuk krijgen. Komt, vriendelijke of woedende lezers, laat zo nu en dan eens van u horen. De vrije tribune van dit blad staat voor u klaar, als u iets te zeggen hebt, wat ook voor andere Schiedammers van belang kan zijn. Onze Australische gasten vertrokken niet met lege handen uit Schiedam. Aan weers zijden van wedstrijd-organisator Sluyters ziet u, met geschenkjes beladen, llsa Kon rads (links) en Beverley Bainbridge.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 7