wk and Idaaste# daar zetelt de man met alle lege huizen maar ook: de man met alle problemen - -"fcr-v 121 ruzie maken. Wij houden het machtsmiddel „vorde ring" voor het geval men met volkomen onaanvaard bare kandidaten komt. Elk geval: ANDERS Elk geval is weer anders, zo vernemen wij, men denkt dat Huisvesting zo eenvoudig is: Wijs maar een huis aan en de zaak is klaar. Maar zo is het niet. Neem de gespannen verhoudingen bij inwoninghoe moeilijk is het te bepalen of de moeilijkheden geforceerd wor den dan wel werkelijk bestaan. Daar heb je een flinke portie mensenkennis voor nodig. Maar die krijg je wel als hoofd van deze dienst. Ik wil u een voorbeeld noemen van de problemen, waarvoor mijn werk mij soms stelt: Er zijn mensen, die samen 65 jaar zijn en nog niet getrouwd. En andere, jongere stelletjes van 20 of 25 jaar, waar al een kleintje op stapel staat. Help je de ouderen, dan zegt het jonge stel: Wat? zij een huis? en moeten wij met ons kind bij de familie blijven inwonen? Help je de jonge ouders, dan zegt het oudere stel: Aha, die gezinsuitbreiding, die doet het hem! Er zijn soms sociale indicaties" om een jong stel te helpen. Zij komen soms uit een overbevolkte behui zing, waar de omstandigheden van slapen en dergelijke ongunstig zijn. Een kind uit een overbevolkt gezin pro beert soms door een vroeg huwelijk de ongunstige sfeer in het gezin te ontvluchten. Hier zitten psychologische spanningen en hoe lossen wij die op? Wij hebben een bepaald aantal woningen, dat minder aantrekkelijk is, bijv. in een minder gunstige straat en daar plaatsen wij bij wijze van overgang, wel eens zo'n jong gezin. Wij zeggen het erbij: zouden we een normale goede woning geven, dan was datonrechttegenoverdeouderestelletjes. En de oudere kandidaten vragen wij: goed, goed, u wilt ook zo snel geholpen worden, maar zou het u lijken in die straat te moeten wonen? Natuurlijk niet, en die jonge mensen zijn er mee gediend! Geef ze een kans Dit zijn dan de motieven, die ons bewegen. Wij zeg gen wel eens tegen huiseigenaren: geef die kandidaat eens een kans ze wonen in een ongunstige buurt, maar ze zijn iets beters waard I En we dwingen de huis eigenaar dan niet zelden een kijkje te gaan nemen bij die kandidaat aan huis! Er zitten aan dit werk allerlei menselijke kanten. Bijv. die woningen in de oude stad. Ze worden wel eens tegen lage prijs ge kocht door mensen, die wel wat beters waard zijn. ?r" De heer J. van de Griend.hoofd vol gevallen Maar wat gebeurt er? Zo'n jonge man heeft vrienden en familieleden en gooit er wat spaarcentjes tegen aan. Hij geeft het oude huis een kwastje, hij vertimmert wat en knapt wat op en zijn vrienden helpen hem. En de buitenstaander kijkt er zich blind op: kijk, die vent heeft een eigen huisje gekregen en ik heb geld en krijg het niet.... Een ander probleem is de op schuiving van bewoners der goedkope woningen in de binnenstad naar de duurdere in Nieuwland.Wij houden hier terdege rekening met de belangen van de kandidaten zelf en als zij in hun verlangen naareen betere woning te hoog schieten, kan het gebeuren dat wij hun de dure woning ontraden om hen te be schermen tegen zichzelf. Dreigementen en omkoperij Ja, dat wantrouwen! Gelukkig komt het nou praktisch niet meer voor, dat mensen ons 's a- vonds in ons huis opzoeken. Meestal betekende dat een financieel aanbod: een poging tot om koping. Meneer, ik wil u graag eens onder vier ogen spreken en dan het aanbod. Het is nu wel bekend, dat Van de Griend deze sigaren niet rookt! Er zijn ook andere wegen om de chef van Bureau Huisvesting te benaderen. Met dreigementen bijv. Maar die laat ik door de politie behandelen. Een keer is er een geval voor de rechter geweest. Drie of vier keer waren er mensen, die beweerden positieve be wijzen in de zak te hebben, dat ik fout was, maar die konden het voor de rechter niet staande houden, 't Is hier in het gebouw ook al eens op bakkeleien uitge draaid. Och, je moet die dingen menselijk kunnen zien. We drijven ze niet op de spits. Maar wat me wel dwars heeft gezeten, dat is soms de houding van de rechter in soortgelijke gevallen: Juffrouw, u hebt die ambtenaar dan wel de ogen uitgekrabd en dat moet gestraft worden, maar ik kan het me begrijpen. De spanning is u te groot ge worden. Jawel! een afreageren van maatschappe lijke spanningen op de ambtenaar, maar daarvoor worden wij toch niet betaald! L. M.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1958 | | pagina 9