ERK i Invite .TWij w gen. Het Lichtfestijn is niet minder dan een kasstuk gebleken, dat niet in het minst om de kwaliteit hogelijk is gewaardeerd. Er was dan ook niets van de harde inmaak-groene quasi toversfeer te ontdekken, waarmee zoveel steden 's zomers trachten de plaatselijke vreemde lingenindustrie te steunen. Ook de grote voorstellingen van het Nederlands Ballet, het Haagse studentencabaret en de Zuid-Neder landse Opera waren zeer succesvol en vonden plaats in een uitverkocht huis. Onze eigen Schiedamse revue zag de belangstelling enigszins terug lopen, al wekte het bonte geheel behoorlijk bijval van de zaal. De opkomst bij de jeugdvoorstellingen bleek, in vergelijking met de voor afgaande jaren, eveneens vermin derd. Het kleinere werk op het Podium in de Plantage werd stuk voor stuk een succes. Aan het eind van de vakantie feesten kunnen we ons niet onttrek ken aan de indruk dat de evenemen ten, die allereerst voor de burgerij zelf op touw werden gezet, ook bij zonder attractief op vele niet-stad- genoten hebben gewerkt. Het is begrijpelijk dat een stad die zelf feestviert een betere trek pleister voor vreemdelingen is, dan een stad die er louter op uit schijnt zelf hard te werken om aan buiten staanders eens even een zomers extraatje te verdienen. Want dan ontbreekt het milieu, het feestende midden, waarin men zich als vreem deling zo graag opgenomen ziet. Zoals gebruikelijk werden ook tijdens het vakantiefeest de dieren op zeer uiteenlopende wijze behandeld. De twee tentoonstellingen Werk onzer handen" en .Stoute kinderen, Zoete kinderen" trokken veel publiek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 13