Fotowedstrijd „Europoort" Weinig hoogtepunten 115 Met de foto hierboven, die de strakke metalen klaarte van het Eurobaken tot onderwerp heeft, verwierf de heer M. J. Sterk de eerste prijs in de afdeling ge vorderden. De foto rechts boven, ingezonden door de heer P. van Leeuwarden werd in dezelfde afdeling met de tweede prijs bekroond, terwijl de derde prijs ging naar de inzender van de hiernaast afgedrukte foto, de heer A. C. van Oudenaarde. De foto-wedstrijd rond het thema Europoort, die de Algemene Foto Kring Schiedam in het kader van de vakantie-feesten had uitgeschreven, heeft niet kunnen bewijzen dat de fotografie in Schiedam een bijzonder bloeiende hobby is. Wat er uit de bus kwam was voor het grootste gedeelte een serie allervriendelijkste kiekjes waaraan echter de typisch fotografische visie ontbrak. Men nam aardige opnamen van het Europoort-restaurant, van schepen en havens, van het Euro-baken, maar kwam meestal niet toe aan een pittige compositie, aan een boeiende verdeling van het vlak door het spel van licht en donker. Het is hier de plaats niet om een uiteenzetting te houden over de foto grafie als kunst of naast het oordeel van de jury de mening van de redactie te stellen. Wij kunnen slechts in het algemeen constateren, dat het resultaat van deze wedstrijd als geheel genomen nogal teleurstellend aandoet. Bijzonder merkwaardig vonden wij het gebrek aan fantasie, dat zo drukkend op het peil der inzendingen heeft gewerkt. Het thema van de wedstrijd was bijzonder ruim omschreven en slechts een enkeling maakte van deze ruimte gebruik om de originaliteit van de camera, die immers kiest uit een onbeperkt tafereel om binnen zijn raam fotografisch een deel te vangen, tot haar recht te laten komen. In de meeste gevallen stond er te veel op de foto's, ontbrak het meester schap der beperking, dat voor het goed fotograferen van bijzondere betekenis pleegt te zijn. Een ducdalf of de gescheurde huidplaat van een schip kan een beter fotografisch symbool van de scheepvaart opleveren dan hele haven gezichten, compleet met kranen, dokken en pakhuizen. Op deze pagina staan wij intussen gaarne plaatsruimte af aan enkele bekroonde inzendingen van de fotowedstrijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 15