SWARTTOUW „INTERLOCAAL" Gebr. BIÜLOO N.V. Staalbouw GEBR. HUYSKES Attnnemers Eerste Schiedamsche Begrafenisvereeniging SCHIEDAM Tanks Bruggen Gashouders Gebouwen Pijpleidingen Apparaten M. RUIGROK Groothandel in dumpgoederen U.S. ARMY SURPLUS GOODS N.V. Handelsonderneming IMKO Uitvoerders van: Thermische-akoestische isolatie Ketel bemetselingen, Reparatie en nieuwbouw Leveranciers van: Isolatie, vuurvaste en zuur- bestendige materialen, Pakkingen, transportbanden, Phonex, akoestische gipsplaten 102 NIEUWBOUW, VERBOUWINGEN TIMMER- EN METSELWERKEN ONDERHOUD VAN HUIZEN Kantoor: Stadhouderslaan 24 Werkplaats: Prins Frederik Hendrikstr. 39 - Tel. 67713 Vervoeronderneming L. L. v. d. WATER Expeditie- en autotransporten Havenstraat 1 SCHIEDAM Tel. 66S17-68526 (na kantoortijd 66694-68176) 9 OPGERICHT 1904 Begrafenissen Crematies Opgravingen Transporten door het gehele land Alle diensten geschieden piëteitvol en door geschoold personeel KANTOOR BROERSVEST 103 - SCHIEDAM Telefoon 68205 66175 67148 67391 Gelegenheid tot opbaring In onze vaste rouwkamer. Broersvest 103. Schiedam BOTERSTRAAT 71 - SCHIEDAM - TEL. 68646 Dagelijkse motorbootdienst op Amsterdam Kantoor ROTTERDAM: Spangesekade t/o 160 - Tel. 35646 10 BROERSVEST 50a TELEFOON 68776 Melk, Fijne Vleeswaren en Comestibles Chocolaterie, Bieren en Wijnen Merkartikelen, uitsluitend eerste klasse fabrikaten en zowel binnenlandse als buitenlandse Gemoderniseerd zakkendragersbedrijf voor laden en lossen uit schepen, lich- ters, wagons enz. van losgestorte en verpakte goederen. Levering van ex- j peditiepersonrel p. uur, p. dag, p. week I en langer, min. 8 uur j HAVENBEDRIJF H. J. HERSBACH Hyür. draaibari kraan. Event net l met Oosterstraat 71, Tel. 67135, Schiedam gri/per, tltklr. tranipnrtbanden van 6 in j Vlaardingen: J. Simons, 3 mlr. 2c Bicrslootstceg 5. Tel. K 1898-2738 C. J. M. Looman Kommiezenlaan 2 Tel. 66097 g.g. 63277 Schiedam KOFFIE - THEE - GRONDNOTEN GEZOUTEN PINDA'S EN PINDAKAASFABRIEK NOORDVEST 18-20 SCHIEDAM - Tel. 64575 SCHIEDAM TEL. 64811 AMSTERDAM TEL. 40767 KLAZINAVEEN TEL. 2794

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 2