liaison Westhuis PASSAGE THEATER 3"" BUTTER Gebrs. A. P. MARTENS &C° n.v. TECHNISCH BUREAU BROEREN VAN EIJK DUCO een bezoek aan het S&uMdMnfL metaalchemie cadmeren nikkelen verzinken chromen massa trommelwerk WONINGTEXTIEL Hotter rlanisedijle 415 - Tel. G9657 W. van der Burg .mSVjRjEKf». levensverzekering k 1 ®Ank S Telefoon 63409-63393 Adverteer in de S.G. AUTORIJSCHOOL Firma Gebr. Dries ÉÉN DING IS ZEKER: IS ALTIJD DE MOEITE WAARD! 104 Bettoweg 22 Schiedam Telefoon 66814 Alles op glansbasis volgens de modernste Amerikaansche patenten VOOR Karpetten - Balatum Gordijnstoffen en Dekens Voor manufacturen: Korte Singelstraat 14 Telefoon 67164 tiro te sortering Lage prijzen Damesmodes JAPONNEN DEUX-PIÈCES BLOUSES ROKKEN ENZ. Lange Kerkstraat 19 - Schiedam - Tel. 66135 Aleidastraat 24 a de Wildestraat 2 Schiedam Speciaal voor partijen en familiediners WARANDE 207 - TELEFOON 68211 - SCHIEDAM K. N.A.C. INSTRUCTEUR BEIERLANDSESTRAAT 57b SCHIEDAM Tel. 66056 TEVENS VERHUUR ZONDER CHAUFFEUR LAKSPUITIN RICHTING WESTVEST 70-72 TEL. 68737 SCHIEDAM APSA ti is een door middel 5 van filtratie houd- Q baar gemaakt ap- pelsap. Het pure Zwitser* recept Noordveit 23 Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1959 | | pagina 4