slavenburg 's [Ml GARAGE de KOSTER RENAULT TAHKERCLEANING N.V. - SCHIEDAM AUTORACEBAAN A. DE JONG N.V. de vertrouwen waard! Alle schoonmaakopdrachten aan Zeetankers t/m 150.000 ton DWT Binnentankschepen Tankauto's Ook voor reparaties bouw- en onderhoudsbedrijf n.v. IS UW fv. 104 SERVICE EN VERKOOP: Burg. Honnerlage Gretelaan 273 Telefoon 26 01 60 HAVENSTRAAT 21 TELEFOON 264605 De Amerikaanse Miniatuur Autosport in Schiedam in RESTAURANT ATLANTIC, Rubensplein, ingang Graaf Florisstraat A. v. d. Berg Tel. 26 83 77 Geopend van 13.30-24 uur, toegang vrij Deelname voor iedereen en ook voor 8 deelnemers tegelijk Reservering voor clubs 8 banen KAPITAALVERZEKERINGEN •X* RENTEVERZEKERINGEN PERSONEELSVERZEKERINGEN ■X1 STUDIEVERZEKERINGEN SCHIEDAM - DORDRECHT SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK SCHIEDAM Droogdokken Langshellingen Nieuwbouw Reparatie van zee- en binnenvaartschepen Complete oliestookinstallaties voor land- en schee pskete Is Volautomatische oliegestookte luchtverhitters Verwarming voor fabriekshallen en grote gebouwen Telefoon: Schiedam 010-24 45 80 4 lijnen) 010-26 92 50 (2 lijnen) 010-26 9685 (4 lijnen) j SCHIEDAM - TEL. 010-26 93 04 LID VAN DE <MYE> GROEP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1967 | | pagina 20