NIEUWE HAVEN 133 van Herenhuis tot Bank gebouw R. MEES <6 ZN. 50 jaar in Schiedam van een straat, die later de grote verkeersweg Burgemeester Knappertlaan B.K.-laan zeggen nagenoeg alle Schie dammers zal worden, niet als bankgebouw maar als woonhuis. Op het gemeentearchief zijn de bouwtekeningen gevonden, meerdere zelfs. Uit de tekening van de begane grond blijkt, dat er ook een badkamer was: het teken van een zéér grote luxe. Bepaald schilderachtig en architecto nisch knap komt mij de tekening van de achtergevel voor die, zo gebouwd, nog altijd aan het massieve pand met zijn vele ramen iets sierlijks geeft. Degene, die dit pand heeft doen bouwen, moet wel zeer kapitaalkrachtig zijn geweest. Het is een telg van een oud Schiedams brandersgeslacht: Mr. Arnoldus Johannes Beukers, handelaar en brander te Schiedam, daar geboren 4 januari 1827, er overleden 29 maart 1892. Zijn weduwe vertrekt in 1906 naar 's-Gravenhage. fn het kader van dit artikeltje is het m.i. niet nodig hier te vermelden, wie later het pand Nieuwe Haven 133 hebben bewoond. Alleen deze naam noem ik nog: Matthias Horst, een Duitser van geboorte, „controleur en expediteur", die het huis be woonde van 13 april 1909 tot 18 december 1916. Een andere bestemming van het huis nadert dan. Het bekende Rotterdamse bankiershuis R. Mees Zoonen, daterend van 1720, neemt over een kantoor van de heer C. van der Hammen aan de Warande, nummer 53. Daar vestigden R. Mees Zoonen, blijkens de Schiedamsche Courant van 26 september 1917, aanvankelijk hun Schie- 252 Door A. van der Poest Clement IN gedachten gaan wij terug naar het midden van de vorige eeuw. Na ampele overwegingen in de gemeente raad van Schiedam wordt het besluit genomen de stads poorten af te breken. De stad, omringd door vesten, mo lens en poorten, verliest dan iets van de bekoring van haar silhouet. Meent nu echter niet, dat het verkeer van Schiedam naar Vlaardingen dan onmiddellijk een andere route gaat volgen. Nog tientallen jaren blijft de Vlaardingerdijk de verkeersweg tussen beide steden. Maar wel begint een voorzichtige, vooral heel voorzichtige stadsuitbreiding ten westen van de Nieuwe Haven. En zo verrijst dan in 1859 het huidige pand Nieuwe Haven 133 op de hoek van de Nieuwe Haven en het begin

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 12