"WAL do: 't III HYFOAMA «mridi sD:r; Adverteren N.V. SELANCO - SCHIEDAM hi Th. M. Bruggeman LENDERINK CO. N.V. T T T J. K. SIMON A. VAN GULDEN CITROÉN AUTOMOBIELBEDRIJF VAN KATWIJK'S GLASHANDEL L. J. Borrani Zn. LOODGIETERS- en INSTALLATIEBEDRIJF GASVERWARMING WESTERKADE 18-20 - SCHIEDAM is de kortste weg naar Succes! Aannemingsbedrijf N.V. SCHIEDAM Het Lingeriehuis 243 Woning-architectuur Alle soorten Moderne meubilering tapijten, kleden, ANTIEK en algehele verzorging behang, gordijnen, enz. Fabristraat 90a Telefoon 26 31 11 Schiedam BOKELWEQ 88-90 SCHIEDAM TEL. 18 38 68 SINGEL 41-48 SCHIEDAM TEL. 26 24 30 (QUICK SERVICE) TELEF. 268735 - SCHIEDAM - LANGE KERKSTRAAT 38 5yCdó voor alle doeleinden Glas voor de Bouwnijverheid, Handel en Industrie Aannemersbedrijf Ovenbouw - Ketelbemetseling X Huysmansstraat 8 - Schiedam Telefoon 26 85 67 Vuurvaste- en isolatiematerialen Ketelreiniging Tel. 15 74 22 Telex 2 3416 A. W. G. Fokkerstraat 547 Schiedam - Charlotte de Bourbonstraat 29 - TeZef. 26 77 15 Rotterdam - Mathenesserdyk 81 - Telefoon 23 22 55 Lange Nieuwstraat 143 Tel. 26 80 92 - 26 83 25 Bouw- en Waterbouwkundige werken Gewapend-betonwerken Alle voorkomende Heiwerken Uw adres voor: Kousen en sokken Tricotages en huishoudgoederen Bustehouders Huishoud- en cocktailschortjes Step-ins en dusters Dames-, heren- en kinder- Herenoverhemden pyjama's Zakdoeken enz. Damesjumpers en vesten Schiedam - Hoogstraat 42 - v. 't Hoffplein 8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 3