Mees Hope ADVERTEER MEER! iien doet kopen A. DE JONG N.V. TANKERCLEANING N.V. - SCHIEDAM dusVERPAK IN GLAS! MUSIS SACRUM RISICO'S VOORKOMEN? Neen - risico's overzien en: laten bewaken! BeWakingsdiensto Alle schoonmaakopdrachten aan Zeetankers t/m 150.000 ton DWT Binnentankschepen Tankauto's Ook voor reparaties SPAARREKENINGEN TERMIJNDEPOSITO'S BELEGGINGSADVIEZEN EFFECTENBEWARING SAFELOKETTEN REISDEVIEZEN ALLE BETALINGEN IN BINNEN- EN BUITENLAND BANKIERS Schiedam - Nieuwe Haven 133 Tel. 269036 n.v. Vereenigde Glasfabrieken 244 c SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK SCHIEDAM Droogdokken Langshellingen Nieuwbouw Reparatie van zee- en binnenvaartschepen Complete oliestookinstallaties voor land- en schee psketels Volautomatische oliegestookte luchtverhitters Verwarming voor fabriekshallen en grote gebouwen Telefoon: Schiedam 010-2645 80 (0 lijnen) 010-26 92 50 (2 lijnen) 010-26 90 85 (4 lijnen) HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT „StytUIKUuV Nieuwlandplein 12 - Schiedam - Tel. 264786 - 87 - 88 en 89 Alle hotelkamers centraal verwarmd, met privé-douche, toilet en telefoon. Café - Restaurant met intieme sfeer. Feestzalen, vergaderzalen en zalen voor privé- en zakelijke conferenties. KEGELBANEN Korte Singelstraat 16 b Schiedam - Tel. 26 90 86 - b.g.g. 26 81 11 of 26 71 51 HAVENSTRAAT 21 TELEFOON 264605 (United Glassworks) vergaderingen, viering jubilea in bedrijven, verenigingen en part. recepties en diners, modeshows, enz. Door uitbreiding van ons zalencomplex kunnen wij aanbieden een nieuwgebouwde vergaderzaal voor bijeenkomsten in klein verband, voor ledenverga deringen, zang- en sportverenigingen, wijkbesturen, clublokaal, ook met toneel, garderobe, buffet, enz. (50-60 pers.) Restaurant Bad Groenoord vanaf 10 mei tot half september, telefoon 26 87 97 itHtiiiiiMiiniiHiMiuimmmiiitiiMHiHiiiiiii LANGE HAVEN 115, TEL. 26 81 45 W. M. v. d. Most

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 4