KNOKKEN VOOR EEN ZWEMBAD IN ZUID Maar dat bad gaat toch heus door...!" Door Wim Ammerloon Foto's Rob Colletfe Uit een brief van de Stichting Bad Zuid „Aan alle bewoners van Schiedam". „Nee maar, zou het er dan toch van komen? Beleven wij het dat de kinderen, onze kinderen, weer de weg kunnen vinden naar het bad, zoals vroeger?" Een aantal strijdbare Schiedammers heeft zich ingezet voor een zwembad in de Gorzen (Schiedam-zuid, zo u wilt). Een zwembad in een ontvolkend stadsdeel, een haalbare kaart? „Natuurlijk wél", zeggen de voorstanders en „Natuurlijk niét", meent de oppositie. De waarheid zal wel weer ergens in het midden liggen. Aan de autoriteiten zij het gaarne overgela ten om zich daarover uit te spreken. Een knelpunt lijkt het alles zins. De voornaamste der Dramatis Personae in het pleidooi voor een zwembad in het zuidelijk stadsdeel: mevrouw J. Krikke- Hein, 54 jaar en behalve huisvrouw, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. 246 Vrijdagmiddag vier uur: ten huize van het meubel makersgezin Krikke aan de Lekstraat in kreunend Schie- dam-zuid, wacht een drietal huisvrouwen, verenigd in de groep vóór het zwembad, op de journalist, die straks hun wens opnieuw in de publiciteit zal brengen. De dames Krikke-Hein, Ouwens-Muller en Wiegel-Suur. Een plak plaatje op het raampje in de voordeur vertelt: „Werkt mee. U bent beter uit met een zwembad in Zuid". In het gemoderniseerde bovenhuis van pand 76 praten we vanaf een neo-romantisch meubilair. Mevrouw Wie gel, vriendelijk maar zwijgzaam, mevrouw Ouwens. die nog maar weinig tijd heeft omdat ze de kinderen van school moet halen, en mevrouw Krikke, een gezellige praatster, die voortdurend het woord doet: „Toen u mij gisteren opbelde, heb ik wel gezegd, dat de andere medewerkers een soort marionetten zijn. waar bij ik aan de touwtjes trek, maar dat is eigenlijk niet waar. Daarmee zou ik de indruk kunnen wekken, dat ik het alleen voor het zeggen zou hebben. Ik doe wel het meeste werk achter de schermen, ik coördineer, maar wat de anderen doen, is minstens zo belangrijk." Mevrouw Krikke vertelt, dat het idee van een zwem bad in zuid geboren is bij de viering van het 10-jarig be staan van Bad-Groenoord: „Maar het was nog maar een gedachte. Die kreeg langzamerhand wat meer gestalte toen we er met mensen uit de Gorzen over gingen praten. Het punt was alleen nog: in welk vat gieten we het"'. Was het voor de PvdA een propagandastunt Mevrouw Krikke: „We hebben er helemaal geen poli tieke bedoelingen mee. In het begin, en dat was vlak voor de verkiezingen, heb ik er natuurlijk wel een beetje poli tiek mee geschermd, maar in zo'n tijd moet je als partij allemaal iets hebben. Ik ben toen wel door de PvdA be naderd, maar dat is nu af. We hebben ons er als Gorze- naren voor ingezet en we willen het er als Gorzenaren door krijgen. Het is dus niet 'een' partij die het doet." En over de noodzaak; mevrouw Krikke: „De wijk zal op den duur gesaneerd worden. Dat is reëel, want als we er niets aan gaan doen. zitten we hier over tien jaar met een tweede Brandersbuurt. We hebben gezegd: wan-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 6