Mevr. Krikke: „Nu heb ik het politieke spelletje helemaal door..!" w ZWEMBAD-ZUID 248 Nog een probleem; mevrouw Krikke: „Het gemeente bestuur moet de bouwgrond aanwijzen, maar er is geen terrein te vinden, dat voor ons plan geschikt is. Er is hier zó veel gebouwd, dat er bijna geen grond meer is. Toch zullen ze een oplossing moeten vinden, want als we blij ven werken, dan móet er wel naar ons geluisterd wor den". En: „Ik ben met het plan alle fractievoorzitters afge weest. De KVP is er bijvoorbeeld geweldig voor in. Logisch? Ja, er wonen wel veel katholieken in deze wijk". In het afgelopen jaar hebben de Gorzenaren verschei dene acties op touw gezet om een beginkapitaal bijeen te krijgen. Zo zijn er spaarbrieven uitgezet a raison van 200 gulden, te betalen in wekelijkse termijnen van een gulden (twintig medewerksters gaan daarvoor iedere week op pad). De houder heeft te zijner tijd recht op een jaarlijkse reductie van 25 gulden op een abonnement of (jaarlijks) dertig gratis zwemlessen. De brief aan de bevolking zegt: „Blijkt na vijf jaar dat door onvoorziene omstandigheden liet bad niet kan door gaan, dan hebt u recht op uw 200 gulden plus 3 procent rente, daar dit geld wordt gestort bij de spaarbank" Mevrouw Krikke: „Maar dat bad gaat toch heus door. Dat geld kómt er en de grond ook. We hebben nu al zeker zo'n 800 spaarbrieven uitgezet en alle giften mee gerekend zitten we toch nog aan de twee ton". En de bedrijven? Mevrouw Krikke: „Die hebben we nog niet benaderd. Daarvoor wil ik een geschikt tijdstip afwachten. Ik wil ze aanpakken op een moment dat ze niet terug kunnen. Die tactiek heb ik me in de gemeenteraad aangeleerd. In het begin voelde ik me daar wat onwennig, maar nu heb ik dat politieke spelletje helemaal door. Je moet bij het gemeentebestuur niet gaan zeuren, maar je kans af wachten en het listig spelen. Ik heb geleerd, dat je ze gewoon in de rug moet aanvallen". De Stichting Bad Zuid wil binnen vier jaar met de bouw van het zwembad beginnen. Mevrouw Krikke: „Als we de grond maar eenmaal hebben; dan kunnen we er tenminste een levensgroot bord opzetten met: hier komt ons zwembad! Dat hebben ze destijds met de sporthal ook gedaan". Tot zolang (en wellicht nog langer) zal Schiedam be stookt worden met acties zoals in november de oliebollen verkoop. 50.000 vette happen gingen van de hand. Mevrouw Wiegel: „We hebben ze in een kraampje aan de Koemarkt verkocht, maar we zijn er ook mee langs de deur gegaan". Mevrouw Ouwens: „Weet je nog hoeveel wasmanden we hadden?" Mevrouw Krikke: „En dan al die vette vrouwen Wanneer we de trap naar de beschemerde Lekstraat afdalen, zegt mevrouw Krikke, dat we geen exemplaar van de „Schiedamse Gemeenschap" hoeven op te sturen: „Ik krijg het zelf. Ik hou van dingen over je eigen stad. Het museum bijvoorbeeld, daar ga ik wat graag naar toe". En even brengt ze nog de Kusama-rel ter sprake: „Ik ga eigenlijk nooit naar openingen, maar dit had ik wel mee willen maken. Ach, er is onnodig ophef van ge maakt. Wanneer iemand zich aan zo'n blote vent ergert, dan gaat hij toch gewoon weg. Anderen vinden zoiets misschien wel leuk". De zin van een zwembad in het zuidelijk stadsdeel blijft vooralsnog een discutabel punt. Toch heeft de gemeentelijke overheid de plannen een open oor verleend. Tijdens de begrotingsdebatten in december, stelde de communist B. E. Collé het gemeente bestuur voor om de Stichting Bad Zuid zelf een schetsontwerp te laten maken. Als de gemeente het zou moeten doen, zou dat en kele jaren duren, aldus het CPN-raadslid. Een 'nuttige suggestie', vond wethouder mevrouw De Graaff en ze zou de mogelijk heden wel 'laten onderzoeken'. Als het bad er komt, laat het dan ook snel komen. De gemeente kan voorlopig moeilijk geld voteren, maar uitkijken naar een geschikt bouwterrein kan zij wel. De vrees van mevrouw Krikke, dat ook Den Haag niet erg scheutig zal zijn, lijkt ge grond. Het zal voor de Gorzenaren moeilijk zijn om die acht ton bij elkaar te krijgen. Men hoopt op een half miljoen. Komt dat geld er, dan zou men eventueel de ambte lijke financiële weg naar het stadhuis of de regeringsgebouwen kunnen mijden en een lening aangaan. „Werkt mee. U bent beter uit met een zwembad in Zuid." Of met de Spaarbank natuurlijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 8