DE ONTWIKKELING VAN SCHIEDAM Structuurplan in historisch perspectief Door drs. G. van der Feyst 30 0 Schiedam omstreeks 1550 Op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, gewijd aan het structuurplan van Schiedam, hangt in het aan de historie aandacht schenkende gedeelte een aantal reliëf maquettes, die op aanschouwelijke wijze de groei van de stad weergeven. Nu is het heel moeilijk om al voorbij lopend te zien, wat die reliëfs precies in beeld brengen, vooral daar zij nagenoeg zonder toelichting zijn. Omdat de historische achtergronden van het structuurplan van belang zijn voor het goede verstaan ervan, komt het mij nuttig voor in de lacune te voorzien en aan de hand van deze maquettes op summiere wijze de ontwikkeling van de stad te schetsen. Een foto van de voor dit doel belang rijkste maquettes is hiertoe in dit blad opgenomen. We beginnen dan met reliëf I, dat de situatie rond 1550 weergeeft en vervaardigd is naar de kaart van Jacob van Deventer, een bekend 16e-eeuws cartograaf. De stad ligt nog geheel gebouwd binnen haar middel eeuwse omwalling, ver van de rivier, met wie zij door de Buitenhaven is verbonden. De ligging op zo grote afstand van het water is veroorzaakt door het voortdurende proces van aanslibbing. De aangewassen grond, begrensd door Vlaardingerdijk, Westvest en Buitenhaven, draagt van ouds de naam Frankeland. Deze polder behoort tot het grondgebied van Schiedam, sedert Keizer Maximiliaan in 1495 de jurisdictie aan de stad schonk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 10