MARTIN BRESSERS „Je moet geluk hebben wil je er in kome 38 liedjes te schrijven. In twee maanden schreef hij er twintig en maakte er bovendien muziek op. Augustus van het vorige jaar kwam met een belofte: Martin mocht een paar liedjes zingen in het Vara-zaterdagmorgenprogram- ma „ZO-135". Langzamerhand begon ook de (vooral Schiedamse) pers be langstelling voor hem te krijgen. De hele maand december en janua ri („Ik ben in die tijd nog een poosje ziek geweest") trad Martin Bressers op in de Rotterdamse wijnkelder „Het Roefje". Er kwamen losse schnabbels; studentenverenigingen vooral. Het gaat hem nu veel beter, maar toch „Er is eigenlijk geen markt voor het Nederlandse chanson. Je moet ge luk hebben, wil je er een beetje inko men. Weet je, Nederlanders kunnen niet luisteren. De meeste liedjes zijn buitenlands en dan hoeft en kan men gewoon niet aandachtig naar de tekst luisteren. Toch geloof ik stellig, dat de Nederlandse taal uitermate ge schikt is voor hel chanson. Ik heb me aan die overtuiging ook opgetrok ken. Ik geloof ook niet, dat ik me in een andere taal zou kunnen uitdrukken, mijn liedjes tot hun recht laten komen. Ik denk nu eenmaal helemaal Hollands." „In dit land krijgt een chansonnier van eigen bodem altijd enorm veel kritiek, maar het valt me altijd weer op, dat wij niet genoeg aandacht schenken aan ons eigen chanson, dal we gewoon niet goed luisteren wat er precies gezongen wordt. Daarom zing ik het liefst voor het concertzaal-pu bliek. Dat zijn mensen, die kritisch zijn, maar tegelijkertijd kunnen luis teren. Je hebt (sorry voor het burger lijke woord) een opgevoed publiek." Wat zijn de toekomstplannen? „Ach, ik wil eerst mijn stem goed ontwikkelen. Ik voel gewoon, dat ik nog niet klaar ben. Misschien wordt ik chansonnier, als de mensen mijn teksten tenminste gaan waarderen. Anderzijds zit ik in de klassieke mu ziek ook goed. In juni ga ik naar Italië om voor te zingen bij een prof in Milaan. Nee, voorlopig wil ik er nog geen opera doen. Daar vind ik me eigenlijk nog te jong voor. Ik wil er wel gaan studeren. Maar ja, ik ga eerst de kat uit de boom kijken. Ik heb nu die uitzendingen gehad voor de BRT hij heeft onlangs opna men gemaakt voor de Belgische radio in de studio's te Hasselt WA) en ik wil afwachten of ik dat misschien nog vaker kan doen. Het is namelijk gewoon een feit, dat het Nederlandse chanson in België meer aanslaat dan hier. En dan, ik zou natuurlijk graag wat meer sociale zekerheid willen hebben. Je weet in dit vak zo moei-\ lijk waar je aan toe bent."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 18