SCHIEDAM 60 JAAR Een geschiedenis van vallen en opstaan 99 99 Het bestuur van jubilerend „Schiedam' Voetbal heeft in Schiedam altijd een ruime plaats inge nomen bij de vrijetijdsbesteding. Daarvan getuigt het be staan van de zeventien voetbalverenigingen die er in Schiedam zijn. Zeventien clubs, waaronder twee die hun spelers betalen voor hun geleverde prestaties. Blijven er nog altijd vijftien clubs over waar men iedere week weer speelt om des keizers baard. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want na elk seizoen gloort iedere keer weer een kampioenschap. Die kampioenschappen zijn de laatste jaren heel dikwijls Schiedam voorbijgegaan. Maar daarover nu geen woord. Wij hebben deze inleiding willen gebruiken om hen, die niet zo thuis zijn in de voetbalwereld, een overzicht te geven hoe Schiedam er op voetbalgebied voor staat. De bedoeling is om één vereniging van die zeventien eens in het zonnetje te zetten. Dat is „Schiedam", de club van voor zitter Jo van der Touw die op 8 mei zestig jaar bestaat. Zestig jaar is voor een voetbalvereniging een lange tijd. „Schiedam" is daarmee de oudste amateurvereniging in Schiedam, achter SVV en Hermes-DVS. Tevens een vereniging met een unieke sfeer. Die sfeer is er omdat in de vereniging er een samenspel is tussen bestuur en leden dat „Schiedam" doet leven en bruisen van enthousiasme. Niet voor niets wordt „Schiedam" maar al te vaak als voorbeeld gesteld in ons Schiedamse voetbalwereldje. En niet alleen daar. Ook bij de honkbalbond is „Schiedam" vaak een voorbeeld van hoe het moet en hoe het zou kunnen. Want buiten voetbal speelt „Schiedam" ook nog honkbal en softbal. De geschiedenis van „Schiedam" is er een van vallen en opstaan. Het zou vreemd klinken als dat niet het geval was geweest. Eigenlijk bestaat „Schiedam" al langer dan zestig jaar want reeds in 1900 werd de eerste steen van het „Schiedam"-huis gelegd. Enkele jongens waren van mening dat er buiten cricket ook voetbal in Schiedam gespeeld moest worden. Een naam was snel gevonden want het werd Vitesse. Toen bleek dat er in Arnhem al een ver eniging was met zo'n naam werd het Geel-Zwart. De club ging op de fles, maar later was het de heer L. Krabbendam die met nog een aantal knapen „Schiedam" oprichtte. Dat is heel summier het ontstaan van „Schiedam". Willen wij ons bepalen tot het „Schiedam"-van-nu, dan zijn er tien seniorteams, een groot aantal juniorelftallen tevens een groot aantal pupillenteams. Daarbij mag zeer zeker niet vergeten worden de honkbalafdeling, „Schiedam" was in deze stad de eerste met het honkbalspel en het moet gezegd worden: zij was een goede propagandist. De heren Zonneveld en Ebben hebben zich kort na de oorlog sterk ingespannen om honkbal in Schiedam ingang te doen vinden. De man die „Schiedam" van haver tot gort kent, is 39

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1968 | | pagina 19